Monday, June 25, 2012

Stormannsgalskap og internasjonale verv

Breivik opererte med begrepet "selektiv empati". Såvidt jeg kan se kan noe lignende være på ferde her. Det er ihvertfall ikke så vanskelig å forestille seg at folk med et alvorlig forstyrret sjeleliv kan ha lettere for å vise en form for "abstrakt empati" som i siste instans handler om narsissistisk selvbekreftelse. Det blir slik sett mer interessant å stille opp for "hele verden" (tegn på stormannsgalskap) enn å begrense seg til den konkrete oppgaven med å handle representativt på vegne av (det man skulle tro) var egne landsmenn.

I tillegg kommer selvsagt her håpet om å bli del av den "internasjonale eliten". Idealet slik sett, for de aller fleste av politkerne, må vel være styreformannen i Goldman Sachs, FN-utsending for (masse)immigrasjon, ex-sentrum-høyre-politikeren Peter Sutherland, som mer eller mindre perfekt har oppsummert de siste 10-20 års massennvandringspolitikk: Alt europeisk særpreg skal forsvinne fordi det lønner seg - for de oppdragsgivere som til slutt skal sørge for at han får "lønn for strevet". Belønningen består av styreverv både i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner. Den opprinnelige befolkningen i "hjemlandet" er simpelthen irrelevant for disse menneskene, rent ut over at de kan tjene som springbrett for en "politisk karriere".
-Steinadler    

Rory Stewart har skrevet en del av en bok som heter "Can Intervention Work?" Her beskriver han blandt annet en livsfjern elite som har mest til felles med hverandre enn noen annen del av jordens befolkning, herunder også de vanskeligstilte som eliten skal hjelpe ut av elendigheten.
For å ta ett eksempel fra boken; en av elitistene fabulerte om face book revolusjon i Afghanistan.
De aller fleste har fått med seg at det er stor grad av analfabetisme og det er bare noen deler av landet som har elektrisitet. En hvilken som helst TV-seer i Norge hadde ikke kommet på tanken en gang, men det klarer eliten.
Disse menneskene er nå i ferd med å bli like ødeleggende som den franske adelen.
-Belisarius     


Leserkommentarer til artikkelen: Nattlig skyting ett kvartal fra Oslo tinghus