Friday, June 22, 2012

Media prøver intenst å påvirke dommerne

Media, særlig Aftenposten, Nrk og VG intensiverer nå sin kampanje for å påvirke dommerne. Den ene synseren etter den andre intervjues, der den første rettspsykiatriske rapporten kritiseres nord og ned. Media kjemper den samme kampen som terroristen - de vil alle at gjerningsmannen skal kjennes tilregnelig.

Folks rettsfølelse brukes som et argument - et pressmiddel som er lett gjennomskuelig.

"Men rettsfølelse er ikke noe man kan presse med. Da er det i så fall hevnlyst det er snakk om. En slik bruk av rettsfølelsen er også å undervurdere folks dømmekraft. Man liker ikke å bli tatt til inntekt for noe, på andres vegne. Pressens motiv er for åpenbart", skriver Hans Rustad.

Som en leserkommentar hos Document sier:

De samme journalister som påberoper seg folks rettsfølelse i denne saken, har da ofte ett annet syn når det gjelder andre forbrytere? F.eks i Krekar-saken, hvor folk flest helst vil sparke ham rett ut uten dikkedarer, men da kommer argumentene om at han har rettigheter... (Arbeidsrud)         

"Det hører med i dette politiske spillet at Sørheim og Husby henges ut som de som var dommere i hvitt (Aftenposten). Husby og Sørheim får skylda for at retten må dømme Breivik utilregnelig. Det er igjen å bryte inn i og krenke rettsreglene. Sørheim og Husby har kun gjort jobben sin....."

Paradoksalt nok: de som vil tilregneliggjøre Breivik er med å normalisere 22/7.