Wednesday, June 20, 2012

Såkalte eksperter og media ble furtne

Det var ikke vanskelig å registrere hvordan endel såkalte eksperter og media ble "furten" på torsdag. For allerede før rettssaken startet på torsdag så opplyste statsadvokat Bejer Engh om at det var fagpersoner innen psykiatri, som hadde opplyst til henne og Holden om at det bildet som blir forsøkt skapt at Husby/Sørheim "står alene" med sin konklusjon stemmer ikke. Men ingen av disse har ønsket å gå ut offentlig. Hvordan Nrk tok den informasjon? Selvfølgelig så man bort fra slik informasjon, og heller fokuserte på om det ikke var rart at statsadvokat Engh valgte å formidle det. Hvor selvfølgelig de dertil eksperter kunne konkludere at "jo det var rart". Men ellersr hadde de såkalte eksperter og media blitt enig om at Husby/Sørheim bør se saken som dem, at de bør modere seg. Så skjedde det motsatte. Husby valgte å starte med en skikkelig utblåsning. Men hvis man sjekker utblåsningen nærmere så vil man se at den er rotfestet i realiteter. For en person må antakelig være blind, døv og ha bodd på månen for å ikke ha fått med seg ulike "fjerndiagnoser".

Men dette var bare starten. Det var lett å se at Sørheim/Husby hadde forberedt seg meget godt. De forsto nok meget godt, med rette vil jeg si, at hver eneste setning de kom til å uttale, hvert eneste punkt de tok opp, hvert eneste eksempel de brukte og hver eneste forklaring av fremmedord de benyttet ville bli ettergått, hvor antydning til http://grammar.about.com/od/rs... ville bli hovedoppslag og fulgt opp med kommentatorer.

Dessverre for norsk media og såkalte eksperter, så fant de ingen. Faktisk så imponerte Sørheim/Husby i time etter time. De forklarte og dokumenterte og ikke minst så tok de for seg endel myter som media har blitt så glad i. For media kunne opplyse at Sørheim/Husby var "parhester", m.a.o antyde at de ikke var uavhengig av hverandre, hvor selvfølgelig såkalte eksperter tok begrepet "parhester" som god fisk og fulgte opp med ytterligere mistenkeliggjøring. Da kunne Sørheim opplyse at hun har hatt flere medsakkyndige, deriblant en av de andre sakkyndige. Dermed var visst ikke "parhester" så korrekt likevel. Så var det en myte om at de ikke hadde hatt uavhengige samtaler hver for seg med Breivik, her kunne Husby opplyse om at dette skyldes forhold som var utenfor deres kontroll. Da var ikke det så interessant likevel.

Så når media skulle finne noe å "bitche" om så måtte de gå etter i stor grad ubetydelig pirk. En furten Lars Gule kunne opplyse at det visst var meget kritikkverdig av Husby/Sørheim at de skrev opp samtalene sine. Tenk det, Husby/Sørheim skrev opp samtalene med Breivik. Men allestedsværende Harald Stanghelle kunne selvfølgelig toppe denne. Han hadde sittet i retten hele dagen og slo fast at Husby/Sørheim ikke kom inn på det politiske. Vel da hadde et relevant oppfølgingspørsmål til Harald Stanghelle vært: Men er det ikke slik at Husby/Sørheim faktisk opplyste om sitt mandat. Hverken Husby eller Sørheim er politiske ideologer. De er psykiatere.


Men selv om Husby/Sørheim dokumenterte for sin rapport, så var ikke media særlig keen på å gi de en fnugg av anerkjennelse for det. Det var ikke mye "holdt et retorisk mesterverk av et foredrag i retten og forfjamsede journalister, kommentatorer og andre aktører i rettsdramaet lot seg blende av deres referansetunge gjennomgang av begrunnelsen for diagnosen". Er det noen som syns det siterte virker kjent? Det er det, det er faktisk blåkopi av hva Vg kommentator Sjøli skrev om Gardell, med noen små endringer

Så startet oppkjøringen til fredagen. For Dagbladet hadde visst klart å finne ut at, som selvfølgelig også Tv2 blant veldig mange andre media"plukket opp", at Husby/Sørheim hadde vært sakkyndige 50 ganger. Og utrolig nok, denne opplysningen ble visst relevant i rettssaken mot Breivik. Sørheim kunne opplyse for retten at dette har vært en 10 års periode. Så det blir altså i snitt 5 saker i året det. Men å skrive 50 har jo langt større brodd i media enn "5 i året i snitt"

Så startet dommeren å utspørre og sannelig gikk det ikke lang tid før det kom spørsmål om det "politiske". At Husby dagen før hadde opplyst hva deres mandat var, det var visst ikke så interessant for dommeren. Så stilte dommeren et spørsmål som var meget spesielt i den forståelsen at det gjaldt et tema som Husby/Sørheim måtte "hoppe over" dagen før pga tidspress. Dvs satt på spissen: Dommeren ønsket faktisk å "nedlyse" retten om et bestemt tema, ved at Husby/Sørheim kun skulle gi bruddstykker av et tema, som de ønsket å formidle til fulle dagen før, men måtte vrakes fordi det var tidspress.

Så tok statsadvokatene over. Og hvis jeg kan legge til for egen regning, dette er heltene i rettssaken. Statsadvokatene Holden og Bejer Engh forsøker for harde livet at rettsaken skal være en alvorlig regulær straffesak og ikke en politisert rettssak. Men det forteller vel kanskje hvilket "bakvendtland" man er inne i. For i utgangspunktet så gjør ikke Holden Bejer Engh en "heltemodig" innsats. De gjør rett og slett jobben sin,

Jeg har lest i media at Holden/Bejer Engh var "snill" med Husby/Sørheim. I realitetene så var de ikke det. De stilte relevante kritiske spørsmål på fag. Men siden Husby/Sørheim var trygg på sin konklusjon, så kunne de svare på alle kritiske spørsmål. Men igjen fikk man et "bakvendtland-moment". For plutselig så valgte dommeren å bryte inn å spørre statsadvokaten om han hadde mye spørsmål. Holden har fremstått veldig troverdig og sikker til nå i rettssaken, men her ble han forfjamset. For han måtte faktisk opplyse for dommeren at han representerte påtalemyndigheten, og dette var jo den viktigste utspørringen.

Så tok forsvaret over, og da tok det ikke lang tid før man raste inn på det politiske. Det virker som forsvarer også hadde glemt hva Husby hadde sagt dagen før om hva som var mandatet. Men Husby/Sørheim forsøkte etter beste evne å forklare om at deres konklusjon tar utgangspunkt i Breivik meget alvorlige vold og drapstanker. Og ikke minst at Breivik mente å ha rett for hvem som skal leve og hvem som skal dø. Lippestad forsøkte seg på en vittighet om det var samme sak om Breivik mente Norge ble invadert av muslimer eller av pinnsvin. Hvor jeg syns Sørheim kom med en meget briljant kommentar i retning av at det spiller egentlig liten rolle om Breivik mener Norge blir invadert av muslimer eller pinnsvin, han har sine alvorlige vold og drapstanker likevel. Hvis ikke denne rettssaken hadde vært preget av bakvendtland, så ville Sørheims kommentar vært ansett som glimrende "comeback"

Men selv om forsvarere, bistandsadvokater og øvrige dommere kjører Husby/Sørheim knallhardt (hvis man ikke visste bedre, så skulle man tro at det var disse to som var tiltalt) med spørsmål som enten var preget av ubetydelig pirk eller meget lite relevant for deres fagområde, så klarte de to seg bra.

Jeg har en oppfordring til folk. Husk hvordan Husby/Sørheim ble behandlet i retten på fredag, så kan man se hvordan Tørrissen/Aspaas blir behandlet på tirsdag og deretter sammenligne. Og ikke minst hvilken tilnærming media har.
-smokewater 
     

Det som er gjengitt ovenfor er en leserkommentar til artikkelen: Mye står på spill