Monday, June 4, 2012

Gardell - svensken som bruste med fjærene

"Mattias Gardell fremsto som en “lite kaxig svenske” da han skulle forklare seg om tiltaltes idéverden. De norske aktørene ble litt lavmælte. Gardell har selv noe av de trekk som han kritiserer ved høyresiden: maskulin, aggressiv, selvhevdende og opptatt av å definere motstanderen sønder og sammen. I så måte ligner han på Jan Gouillu, nok en representant for maskulin-venstre: de angriper antifeminister med samme maskulinitet som dem de kritiserer. Det skaper en merkelig dissonans. Kanskje var det det som gjorde at de norske aktørene i rettssal virket noe tafatte overfor svensken som bruste med fjærene.....

...Gardell, i likhet med Lars Gule, opererer med syllogismer: det ene premiss fører med nødvendighet til det andre. Slik skapes en jernhard logikk som må føre til en bestemt konklusjon. Det finnes ingen annen mulighet. Og heller ingen nåde. Gardell er forvalter av denne nøkkel til forståelse, som publikum må være takknemlig at han deler med oss.....

....Både NRK og VG stenograferer fortløpende, men har ikke fått med seg hva Gardell sa på dette avgjørende punkt. VGs referat er uforståelig. NRKs referent/er har tydeligvis anammet Gardells synspunkt og skriver som om det utgjør sannheten...

.....Gardells teknikk: at han anvender Hirsi Alis tale og vrenger den til et våpen mot henne selv, er hårreisende og grov manipulasjon.

Slik var den sakkyndiges tale i retten."

Les hele: Inkvisitor Gardell