Monday, June 11, 2012

Dommer Wenche E. Arntzen er en skamplett i norsk rettDommer Wenche E. Arntzens forskjellsbehandling av vitner er en skamplett i norsk rett. Hun har vist seg uskikket til sin rolle, noe jeg håper det vil bli tatt fatt i (selv om jeg vel tviler). Det er rett og slett skammelig hvilken partisk og ynkelig figur hun gjør.
-ixus90     


....Hans Rustad spør retorisk - og gir det plausible svar, angående rettens administrator Wenche Elizabeth Arntzen; «En utrolig setning»:

- "Men hva hvis vi ikke hatt fått Malts forklaring? Retten kom til at på grunn av personvernhensyn skulle ikke barnepsykiater Per Olav Næss vitne. Dommer Arntzen presterte å si at det som lå 29 år tilbake i tid, kanskje ikke var så viktig. En utrolig setning." -

Dommer Wenche E. Arntzens forskjellsbehandling av vitner så vi meget klart da Terje Emberland, Lars Gule, Mattias Gardell og Ole Jørgen Anfindsen vitnet som sakkyndige. De tre førstnevnte venstreorienterte fikk uttale seg i det vide og det brede, med «foredrag» om sammenlignende ide-politikk og ideologi fra 80 år tilbake i tid - uten avbrytelser eller andre former for irettesettende «belæringer» fra rettens administrator, mens Anfindsen en rekke ganger ble både korrigert, avbrutt og attpåtil utsatt for denne nesten uhyrlige kommentaren fra dommer Arntzen; «Vi er ikke så interessert i dine meninger.» (sic!). -.....
-Pluto 
               
Leserkommentarer til artikkelen: Fortellingen i fortellingen