Friday, June 22, 2012

Apartheid innført i Tromsø

Tromsø har innført noe de kaller «fargerik svømming». Vi edruelige kaller det med rette navn: apartheid.

Politiker og innvandrer Eduardo da Silva mener integreringsprosjektet «fargerik svømming» virker mot sin hensikt.

- Dette er et tiltak der muslimske kvinner har bassenget for seg selv en periode, muslimske menn har bassenget en periode, og så er det en periode der kvinner og menn er sammen. Å dele inn et svømmetilbud etter rase, religion og kjønn hører ikke hjemme noe sted, mener da Silva.

- Jeg synes alle skal innrette seg etter det norske samfunnet. Religiøse hensyn skal ikke tas på slike offentlige steder. Her snakker vi om et offentlig tilbud. Offentlige tilbud skal være åpne for alle. Om noen ønsker egne spesialtilbud, må det eventuelt gjøres i privat regi, sier Eduardo da Silva, og legger til:
- Her brukes det altså offentlige integreringsmidler på et prosjekt som hindrer integrering. Hva blir det neste? Skal biblioteket ha egne åpningstider for innvandrere? Hva med kino? Vi beveger oss inn i et farlig landskap. I mange år har vi kjempet mot raseskille. Her bidrar det offentlige til å fremme et slikt raseskille. Jeg synes dette er uholdbart, sier politikeren.

http://www.nordlys.no/nyheter/article6112554.ece

Leserkommentarer hos Document:

Denne typen rasisme mot den hvite, innfødte befolkning ville aldri blitt godtatt dersom vi levde i en verden der styresmaktene var konsekvente. Man vil aldri se ARS-Kari kritisere dette.
Det ville for øvrig aldri heller blitt godtatt dersom den hvite, innfødte befolkning ikke aksepterte å bli overkjørt på denne måten.
-Ptap          

Men de som er kritisk til våre tradisjoner vi har kjempet for, skal få spytte på dem og innføre middelaldertradisjoner. Følgene blir at et slikt skille mellom kjønn vil skape større og mer synlig skille på at våre kvinner er urene som faktisk svømmer og trener med menn...Vi vet alle hvordan muslimske menn ser an våre kvinner, og jeg liker det lite!
-KuffarVonShirk

Dette er faktisk et meget godt eksempel på integrering. Vel å merke etter regjeringens definisjon. Integrering innebærer at de får beholde sin kultur, språk etc. Ved såkalt assimilering vil de måtte tilpasse seg vår kultur. Integrering er på sett og vis nærmest det motsatte, hvor vi skal tilpasse oss og gjøre rom for dem.
-Nemesisus