Monday, April 6, 2009

Antall muslimer øker som mygg

Mark Steyn skriver i sin bok ”America alone” at den muslimske terroristen Mullah Krekar uttalte følgende til Dagbladet i 2006: ”Vi vil forandre dere. Se på Europa. Antall muslimer øker som mygg. Hver europeiske kvinne føder 1,4 barn, mens hver muslimsk kvinne føder 3,5 barn. Vår måte å tenke på er sterkere enn den europeiske.”

Dette er videreføringen av den muslimske livmorstrategien som ble formulert av Algeries president Boumedienne i FN i 1974: En dag vil menneskemillioner bryte opp fra sørlige områder og gi seg i vei nordover. De vil presse seg inn og erobre. Erobringen vil skje ved barnefødsler. Det vil være maven til våre kvinner som skal gi oss seieren.” Sjefsideologen i Det muslimske brorskap al-Qaradawi er like klar i sine beskrivelser av ”barnebomben".


En person som innser at han kan bli hengt, skjerper sansene! Steinar Lem i ”Fremtiden i våre hender” er blitt fortalt at han snart skal dø. I en utmerket kronikk i Aftenposten for lørdag den 4. april reflekterer han over livet, døden og religionene. ”Jeg har rett til å bekymre meg over hva som skjer når Oslo ganske snart, og ved stø kurs også Norge, får et flertall av muslimer”, skriver Lem. ”Hadde norske kristne og nazister vært åpne for å henrette homofile, ville de blitt demonisert. Annerledes med Islamsk Råd”, slår han fast. Steinar Lem later til å være overbevist om at alternativet til en sterkt begrenset innvandring er kvinneundertrykkelse, tap av ytringsfriheten og en patriarkalsk samfunnsorden på Koranens premisser.

Les mer i Kommentar.no ISLAMISTENES LIVMORSTRATEGI

1 comment: