Thursday, April 16, 2009

Røkke er ingen industribygger

Hvorfor ringte ingen Tore Lindholt?

Én telefon kunne spart staten for milliarder av kroner og mye, mye trøbbel.

Tore Lindholt forvaltet rundt 100 milliarder kroner for staten gjennom Folketrygdfondet i en årrekke, fra 1990 til 2004. Han var en aktiv forvalter, tungt involvert i fusjoner, oppkjøp og maktkamper. Lindholt jobbet mye med retningslinjene for god selskapsstyring, ofte kalt corporate governance. Tore Lindholt var også i krig mot Kjell Inge Røkke over mange år.

Hvorfor ringte ikke Dag Terje Andersen ham før kjøpet av aksjene i Aker Holding?

StatoilHydro-sjef Helge Lund og Hydro-sjef Eivind Reiten ble forespurt. De hadde industriell erfaring med Røkke som motpart, og begge advarte staten mot å kjøpe seg inn i Røkkes pengebinge. Tok staten seg bryet med å snakke med noen av Røkkes tidligere finansielle partnere, tidligere minoritetsaksjonærer? Hadde de spurt den av statens ansatte som har hatt mest aksjonærsamkvem med Røkke, Tore Lindholt, så hadde staten aldri kjøpt disse aksjene.


Og hvis de uansett hadde gått mot rådet han garantert hadde gitt dem, så hadde de etter en samtale i alle fall passet grundig på investeringen på fem milliarder offentlige kroner. For, det er ingen hemmelighet, Kjell Inge Røkke har en lang og stygg historie med dårlig behandling av minoritetsaksjonærer.

Tidenes frekkeste - med statshjelp

Vi håper regjeringen har lært. Røkke er ingen industribygger. Han er en finansiell spiller. Selskapene er brikker i spillet. Bruken av sin beskjedne bakgrunn og flørtingen med sosialdemokratiet er en del av hans spill. Det er dyktig gjort. Fortsatt har ikke ledelsen i LO forstått hva som skjer, men de gjør det vel snart - får vi for deres skyld håpe.

No comments:

Post a Comment