Wednesday, April 15, 2009

Målet helliger midlene for LO?

I Røkke-saken har det vært snakket om korrupsjon, ran og lureri. Stiller LO seg likegyldig til denslags uhyrligheter?

Inntrykket man sitter igjen med etter kveldens Redaksjon 1 i Nrk, er at ansatterepresentanten i Aker og Fellesforbundet misliker at Røkke-saken har blitt rullet opp. Der i gården er det åpenbart kun arbeidsplasser som gjelder, og intet annet. Nå grynter også LO-leder Roar Flåthen om farene for arbeidsplassene i Aker-selskapene.

Var LO tilsvarende bekymret for Elf og arbeidsplassene der da Eva Joly jobbet med Elf-saken? Eller spilte ikke det noen rolle siden det var utenlandske arbeidsplasser?

Er det LOs holdning at målet helliger midlene så lenge det skapes arbeidsplasser i Norge?

No comments:

Post a Comment