Tuesday, April 7, 2009

Rørslas venner og uvenner
Høyres stortingsrepresentant Torbjørn Hansen sier til VG at hele saken rundt Aker Solutions ligner politisk korrupsjon.

Folketrygdfondets tidligere leder, Tore Lindholt, sier at han i store trekk slutter seg til Hansens uttalelser.


Allerede i en kommentar i Adresseavisen i november 2007 tegnet Lindholt et bilde av nettverksdannelsen mellom næringslivstopper og politikere, og han bruker dette som forklaring på hvordan staten kunne kjøpe en stor andel av Aker Kværner, nå Aker Solutions, sommeren 2007.

I kommentaren skildrer Lindholt en stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet som nevner flere næringslivsledere med fornavn. Fred, Jens P. og Kjell Inge. Men ikke Stein Erik.


- Den siste var nemlig ikke "in", han var regnet som uvenn av de andre to. I den "rørsla" som politikerne tilhørte, var det nemlig slik at venner av rørslas venner var rørslas venner, mens uvenner av rørslas venner også var rørslas uvenner, skriver Lindholt, som var gjest i Stein Erik Hagen og Mille-Marie Treschows bryllup, i kommentaren.

Han mener "rørslas" ulike forhold til næringslivstopper forklarer hvorfor forargrelsen over opsjonsordninger varierer etter om lederne tilhører kretsen av rørslas venner eller ikke, og hvorfor Eivind Reiten var utålelig i StatoilHydro-styret, mens Finn Jebsen ikke var utålelig i Hydro-styret.

– Beslutningstakere har så mye til felles, og de berøres av hverandres beslutninger. Det blir nettverksdannelser av slikt, hevder Lindholt.

Han mener statens bruk av fem milliarder kroner på kjøp av en aksjepost i Aker Kværner, nå Aker Solutions, ikke kan forstås uten en slik nettverkssammenheng.

– Man kan imidlertid bli så blendet av de mektige nettverks prakt at man blir blind for deres korrumperende kraft. Prisen for det må vi alle betale, sier Lindholt. (ANB-NTB)
Les mer her: Burde aldri kjøpt aksjer i Aker Solutions

Les mer her: Halden Dagblad

No comments:

Post a Comment