Tuesday, April 21, 2009

LOs vilje er Arbeiderpartiets vilje
LOs vilje er Arbeiderpartiets vilje i næringspolitikken. Det forklarer at Aker-kjøpet i juni 2007 gikk utenom alle normale rutiner i Næringsdepartementet....

Men det er også en mulighet for at gammel Aker-romantikk gjør at ressursene brukes feil. Trolig er medisin- og helserelalert industri en mye sterkere global vekstbransje enn oljeutvinning, for å ta et tilfeldig valgt eksempel....

Men nye industrier og servicenæringer har ingen forsvarere i LO. På Youngstorget er de opptatt av de jobbene som allerede eksisterer. Sterkest føler de for de jobbene som har stoltest tradisjoner....

No comments:

Post a Comment