Tuesday, April 28, 2009

Sosialistreiret LOTil sammen vil Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, hvis LO-sekreteriatet får det som de vil, motta syv millioner kroner fra LO for å drive valgkamp, skriver Dagens Næringsliv (DN). Dette tilsvarer en dobling av partistøtten fra ifjor.

Hvordan mennesker som stemmer andre partier enn Arbeiderpartiet, SV eller Senterpartiet kan forbli medlemmer i sosialistorganisasjonen LO, er komplett uforståelig. LO-sekreteriatets lojalitet ligger ikke hos medlemmene, men i hovedsak hos Arbeiderpartiet.

En kamp mot den rød-grønne regjeringen bør automatisk bli en kamp også mot Landsorganisasjonen.