Thursday, February 28, 2013

Alliansen H-Krf-V virker ikke noe forlokkende

Mens Norge opp­le­ver en his­to­risk rask og høy befolk­nings­vekst, åpner Høyre for større arbeids­inn­vand­ring fra land uten­for EØS-området. Par­tiet vil foku­sere på nærings­li­vets behov for å sikre seg “kom­pe­tente utlendinger”.

Her er noen leserkommentarer til artikkelen: Opphevet misbrukt spesialistordning

"Endelig synes det være gått opp for venstreorienterte medier og fagorganiserte hva konsekvensene er av Moderaternas (svenske Høyre) kolossale ikke-vestlige masseinnvandring. - På nytt har Sverige fått et fattigproletariat. Veksten av sosialstøtten til innvandende vil føre til velferdsstatens undergang i den form vi kjenner den i dag. Man er allerede på vei tilbake til det klassedelte samfunn, med ledighetstall som gjør det mulig for Moderaternas maktelite å velge og vrake blant dem som bare har sin arbeidskraft å tilby - slik det var på 1930-tallet.

Det ubegripelige er at i Norge er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF, ved siden av Høyre, ivrigste forkjemper for denne type masseinnvandring. Forskjellen mellom dem er at mens AUFerne er ignorante, villfarne idealister, er Høyres politikere i Norge ideologisk på linje med Moderaterna. Masseinnvandring av ikke-vestlige blir et mål i seg selv, av grunner som er antydet over.

Skal vi få kontroll med innvandringen, slik at den gavner det norske fellesskapet slik dette har manifestert seg til nå, gis der etter mitt syn bare ett alternativ: et sterkt FrP i samarbeid med et Arbeiderparti som har erstattet drømmere med realister av partiets gamle skole. Høyre som dominerende regjeringsparti vil føre til mer, ikke mindre masseinnvandring."
-hanslund

"Om Borten Moe kommer i SP stolen, så kunne de kanskje vært litt mer realistiske også, men de vil nok uansett bare være en fjert i motvind og ikke noen vekt på skåla. Ingenting skjer før AP innser realitetene. Spørsmålet er om de noen gang vil erkjenne at de må velge. Høyresiden har nok erkjent dette, men de har falt ned på at det er viktigere å fortsette innvandringen slik at høirefruene slipper å betale noe særlig for få villaen vasket et par ganger i uka enn at velferdsstaten består. Det kan ihvertfall synes slik når man hører Cristin Clemet åpne kjeften."
-Spaceman_Spiff