Saturday, February 9, 2013

Motbydelige Europa

I Dan­mark kan jødiske børn ikke gå i skole på Nørre­bro. I Brux­el­les er den jødiske skole omgi­vet af en høj mur med pan­serp­la­der på grund af de mange angreb. Sådan er der flere ste­der. Men mange tier og bagatelliserer.

I Dan­mark og i flere andre euro­pæiske lande bli­ver jøder i dag på det gro­veste chi­ka­ne­ret og for­fulgte. Over alt bli­ver dette i vidt omfang for­tiet i den offent­lige debat. Euro­pæiske medier beskæf­ti­ger sig for eksem­pel meget lidt med den kends­ger­ning, at mange jøder føler sig tvun­get til at flytte fra bestemte områ­der på grund af for­føl­gel­serne. De bli­ver reelt for­dre­vet. Dette er eksem­pel­vis, hvad der er sket i EUs hoved­stad. Og en del jøder for­la­der helt Europa.

....En stor bri­tisk rap­port afslø­rede for et par år siden, at omkring en fjer­del af mos­ke­erne uddelte meget fun­da­men­ta­lis­tisk og hade­fuldt mate­riale vendt mod kvin­der, jøder og andre van­tro. Dette mate­riale fan­d­tes vel at mærke også i mos­keer, der blev betrag­tet som moderate....


Les hele: - Jeg frykter at jødene ikke har en fremtid i Europa