Saturday, February 9, 2013

Et ufrihetens mørke som brer om seg

Det har gått for langt. Spenningene i samfunnet vårt knyttet til islams problem med å akseptere et sivilisert, humanistisk samfunn basert på frihetsverdier, har rotfestet seg og brer om seg i stadig større hastighet. Det er min konklusjon etter attentatet mot Lars Hedegaard.

Islam har langt på vei stått stille siden lærde som al-Ghazali lukket bøkene på 1100-tallet og den ”endelige og eviggyldige” tolkningen av islam og Muhammeds liv og leven var fullendt. Det nye i vår tid er revolusjonen i Iran i 1979 som ga al-Ghazalis fortolkningsunivers ny gjødsel.

Ikke minst islams samfunnsnedbrytende kraft førte så til utvandring, resultatet har vi således på vår egen jord: et ufrihetens mørke som brer om seg på så mange nivå, som er med på å kvele den frie, kritiske tanke og ytring.

Les hele: Gifttåke