Monday, February 25, 2013

Skattepenger sløses vekk i Midtøsten

Nrk holder på å bli som Dagbladet var i gamle dager: Når du tror du føler deg trygg og overbevist om at avisen er en lojal, politisk støttespiller, snur den 180 grader rundt og gir deg en kilevink. I årenes løp er det mang en SV'er som har fått dagen og natta ødelagt på grunn av Dagbladets troløshet.

Og slik bør det være. Det er det som kalles uavhengig journalistikk.

Er det uavhengig journalistikk også Nrk nå har fått teften av?

Her har Nrk - med rette - blitt beskyldt for å være en uhemmet forsvarer av den norske, hodeløse palestinapolitikken, og så bringer den på samme dag to kritiske artikler om nettopp den norske regjeringens misbruk av folks skattepenger.

Det er nesten ikke til å tro!

Tidligere har Dagsrevyen hatt en prisverdig reportasje om indoktrinering av palestinske barn, delvis betalt med norske skattekroner. I dag får dere vite det mange av oss har visst i flere år, at når palestinske statsledere og diplomater reiser verden rundt for å snakke om hva de trenger hjelp og penger til, er det du og jeg som betaler for flyreisene, hotellrom og møtelokaler. Slik har det vært i 20 år!

En solid støttespiller for den norske regjeringen, Hilde Henriksen Waage, har også formidlet kritikk av pengebruken til Stoltenberg sin regjering. Jo lenger unna fred israelerne og palestinerne er, desto mer penger øser Norge ut av bistandslommeboken.

Tror du det er håp for forandring når det gjelder den norske sløsingen?

Da blir du nok skuffet! I hvert fall så lenge den rød-grønne regjeringen sitter med makten her i landet. Klikk på linkene ovenfor og les det livsfjerne tøvet som kommer fra utenriksminister Espen Barth Eide.

Helt til slutt: Du betaler vel fortsatt skatten din med glede?