Thursday, October 22, 2009

Folk er redd for å ytre seg offentlig

Vi mottok en email fra en som selv ikke tør å skrive på nettet. Han var redd for at "noen" skulle finne ut hvem han er og at meningene hans ble kjent (han har en spesiell jobb).

Meningene hans var langt fra noe å skjemmes over. Men likevel er vedkommendes forsiktighet forståelig - særlig sett i lys av de hetskampanjene som ofte iverksettes mot de som nekter å være politisk korrekte.

Dette er essensen av det denne personen skrev: Ta dere en tur til Stovner og Stovner Senter. Der vil dere se hvordan Norge kan komme til å se ut i fremtiden. Nordmenn er allerede i mindretall - hele tre fjerdedeler (3/4) av de som er å se på Stovner Senter er utlendinger.

Mer "farlig" var ikke innholdet i emailen. Men så langt har det altså kommet, at folk ikke tør ytre sine meninger offentlig!

Når det gjelder Stovner Senter, så har mannen rett. Majoriteten er innvandrere. Mange kaller allerede Stovner for Lille-Asia på grunn av den enorme tilstrømmingen av utlendinger.

Tror dere at det røde borgerskapet bor på Stovner?

Langt ifra. Det røde borgerskapet bor i de mer fornemme strøk på vestkanten av Oslo. Søk i skattelistene - der finner du ut hvor de røde landssvikerne bor.

----------------

PS: Det finnes om lag 140.000 innvandrere i Oslo. Hver eneste dag kommer om lag 50 nye til landet.

No comments:

Post a Comment