Friday, October 9, 2009

Jan Egelands sludder

- Det er ikke naivt å gi ham prisen, fordi det er presedens for at man skal inspirere til handling. Det man ikke minst gjør her, er å sende et sterkt signal til disse sure grinebiterne som sitter på gjerdet rundt om i Europa, og for den del i en splittet amerikansk opinion, som sier at det Obama prøver å få til bare er masse store ord.

- Jeg har møtt Obama ved flere anledninger, og hadde blant annet en fantastisk samtale med ham da jeg var undergeneralsekretær i FN. Han ga meg personlig støtte for det arbeidet jeg gjorde i forhold til Darfur, og hadde en sjelden holdning blant amerikanseke politikere om at USA måtte hjelpe FN i å lykkes.

Jan Egeland til Aftenposten

Vi håper virkelig at Jan Egeland aldri må få plass i Nobelkomiteen. Maken til sludder som begrunnelse for å tildele Obama fredsprisen skal man lete lenge etter! Hvis Obamas ønske om fred i verden ikke stikker dypere enn at han må få en fredspris for kanskje å omsette drømmer og flotte taler til konkret handling, da er han ikke verdig fredsprisen.

Hva sier du til dette, Egeland: Kanskje fredsprisen neste år bør gis til despotene i Iran og Nord Korea for å inspirere til handling i fredsskapende retning?


Les også: Pyrrhos-seier for Fredsprisen

No comments:

Post a Comment