Thursday, October 22, 2009

Hør Fay Weldon uttale seg om islam

Programlederen Adam Holm i Danmarks Radio hadde tydelig problemer med å akseptere at Weldon på sine eldre dager er blitt kritisk til islams kvinneundertrykking og det manglende rommet for tvil i islam.

Klikk for å høre Ikonet Fay Weldon om islam

No comments:

Post a Comment