Saturday, October 10, 2009

Hele Nobelkomiteen bør gå av

De fleste synes å være enig om at det er Jagland som står bak årets fredspristildeling. Det faktum at de øvrige medlemmene i komiteen åpenbart ikke hadde styrke og mot - kanskje endog forstand - til å sette foten ned, tilsier at hele nobelkomiteen bør skiftes ut!

Les: Jagland bør vurdere sin stilling

No comments:

Post a Comment