Thursday, October 22, 2009

Tillatt å ha sex med barn i Norge

Audun Lysbakken lovpriser sin nye ministerjobb på en blogg. Jeg postet følgende i kommentarfeltet - som ikke gikk igjennom. Så her er det jeg skrev:

Siden du snakker om Barnekonvensjonen, Lysbakken - her er en liten nøtt til deg:
I følge Barnekonvensjonen er alle å regne som barn til de er 18 år.
I Norge er seksuell lavalder 16 år. Det betyr strengt tatt at i Norge er det tillatt å ha sex med barn.

Hva vil du gjøre med det? Få endringer inn i Barnekonvensjonens definisjon av barn eller forandre den norske loven slik at den seksuelle lavalderen blir hevet til 18 år?

Ny nøtt: Hvis du får hevet den seksuelle lavalderen i Norge, hvor mange 16-17 åringer tror du da vil bli kriminelle?

No comments:

Post a Comment