Friday, October 9, 2009

Så dummet Nobelkomiteen seg ut igjen

Å gi fredsprisen til en sittende president som strengt tatt ikke har oppnådd noe som helst, og som også er president for et land som er i krig, er så pinlig at ansvaret for utdeling av fredsprisen bør gis tilbake til Sverige. Kanskje de har litt mer vett og forstand der borte i øst.

....Det har ennå ikke gått helt opp for meg hva Obama får fredsprisen for. Kanskje er det for krigen i Afghanistan, eller rett og slett fordi Nobelkomiteens medlemmer synes det er stas å få hilse på den amerikanske presidenten, hvis han ikke synes det er for pinlig å motta prisen for noe han ikke har gjort, iallfall ikke ennå... Kanskje gjør han det aldri! Da må han pent komme og levere prisen tilbake!

....Som vanlig har Nobelkomiteen sikret seg ryggdekning. Selv om komiteens avgjørelse er strengt hemmelig og ikke en kjeft vet noe på forhånd, var som vanlig statsminister Jens Stoltenberg og hans partikollega i NUPI Jan Egeland utrolig raskt på pletten med en godt forberedt, grundig og utelukkende positiv kommentar til utdelingen.

kommentar.no

Dagbladet skriver:
Ellers er reaksjonene på pristildelingen svært delt verden over. I Norge har særlig opposisjonen uttalt seg skeptisk.

Det viser kun at vettet og forstanden sitter hos opposisjonen. Forøvrig har et stort flertall av leserne svart nei på Dagbladets spørsmål om det var riktig å gi fredsprisen til Obama.

No comments:

Post a Comment