Monday, October 5, 2009

SV må under sperregrensen

De fleste som har et minimum av økonomisk forståelse vet at SV er et skadelig parti for landet. Lyspunktet er at partiet mistet mange velgere ved siste valg.

Det partiet som vil stoppe videre oljeutbygging (og dermed påfyll til oljefondet), er det samme partiet som er aller ivrigst på at offentlig sektor må vokse mer. SV hadde for øvrig som eneste parti, ikke et ord om næringslivspolitikk på sine hjemmesider i valgkampen. De er rett og slett ikke interessert i inntektssiden i økonomien.

Den jevne SV-er har aldri tenkt over at pengene faktisk må komme fra et sted. Jeg unner partiet regjeringsansvar de neste pinefulle fire år.


Les mer: SVs oljepengepine

No comments:

Post a Comment