Friday, November 11, 2011

Øystein Stray Spetalen fnyser av ekspertene

Øystein Stray Spetalen har mot til å si det de fleste tenker. Han har liten tiltro til alle de ekspertene som daglig uttaler seg i media om finanskrisen.

Og alle sjeføkonomer og fagøkonomer som uttaler seg om krisen har superinvestoren lite til overs for. Hadde de kunnet noe om finansmarkedet hadde de tjent penger på kunnskapene sine, mens de i stedet sitter som lønnsmottakere i banker eller investeringsselskaper som er avhengige av at galskapen fortsetter, mener Spetalen.

Investoren mener man må tilbake til 1998, da hedgefondet Long Term Capital Management (LTCM) ble reddet fra kollaps, hvis man skal forstå eurokrisen. LTCM var ifølge Spetalen det første eksempelet på en finansinstitusjon som ble bedømt til å være "for stor til å feile".


- Det var da galskapen begynte. De som hadde spekulert, eller lånt penger til dem som hadde spekulert, ble reddet i stedet for å tape penger, sier Spetalen til Finansavisen.

Øystein Stray Spetalen tror Vesten kan kollapse

Les også: - Bankredning er et valg mellom pest og kolera

No comments:

Post a Comment