Friday, November 25, 2011

Arbeiderpartiet tar i bruk hersketeknikker

Vi håper Document.no og signaturen Pluto tilgir oss, men kommentaren til Pluto var så godt skrevet og så viktig at den bør publiseres flere steder:

Fornuftige ord her fra Hans Rustad. Han setter de siste dagers hendelser i en logisk forståelig sammenheng. For det er en ideologisk kamp vi nu er vitne til.

«Ytringsansvar» er det nye ordet for den totalitære orden fra sosialdemokratisk hold. Jeg smaker på dette orwellske ordet: Ytringsansvar? Som om alle vi andre ikke skulle være ansvarlige når vi ytrer oss?! For vi er da ikke klassifisert som utilregnelige, eller tilbakestående med svekkede sjelsevner; de av oss som våger den alternative talens bruk. Vi behøver ingen leksjon i hva som menes med hverken «demokrati» eller «ytringsfrihet» fra dèt partiet, som i sin barndom selv var sterkt influert av kommunistiske ideer og fikk en solid støtte fra Moskva i sin tid – for å historisere en smule «fra glemselens slør».

Nu forholder det seg faktisk slik, at AP sine sersjanter (partisekretærer) gjennom tidene, nærmest eneveldig både har brukt og misbrukt sin makt fra basene på Youngstorget. Det historiske skapet fra etterkrigstiden var fulle av skjeletter, som ramlet ut for ikke alt for mange år siden. Stikkord her kan være både Haakon Lie og Ronald Bye sine gjøremål, grundig beskrevet i diverse bøker. Det finnes således en masse stoff om sersjantenes «krigføring» for å beholde den sosialdemokratiske maktstruktur og base intakt, for det statsledende parti her til lands. Den nye partisekretæren Raymond Johansen sine firkantete-, nesten injurierende «anklagelser» - har en solid tradisjon hva gjelder retoriske propagandautfall mot «fienden». Splitt og hersk som et hersketeknisk grep, er en del av denne psykologiske krigføring mot antagonisten.

Så også for «the coming man(?)», som febrilsk svinger sverdet for en ny oppmerksomhet: For AUF sin leder Eskil Pedersen har nok mye behov for å fremstå som en handlingens mann. Angrep er som kjent det beste forsvar, men ikke alltid, som for eksempel hvis du ikke er angrepet fra den parten du begir deg på; men ut fra et heller tvilsomt vikarierende argumentasjonsbehov for å bevise noe ikke-eksisterende. Kan denne unge mann som nu iherdig vil vise handlekraft, ha gjort opp regning uten vert!? Dèt får vi nok svar på en gang i fremtiden. Men EN ting må vi be disse herrer om uansett: IKKE belær oss om hva ytringsfriheten skal inneholde av «ansvarlighet» eller hvordan denne fundamentale rettighet skal forvaltes, eller på andre måter gjøres bruk av eller for for folk flest; hverken her eller der!


Naturligvis burde FRP sin representant og nestleder, Per Sandberg, sagt noe slikt som at; visse representanter for Arbeiderpartiet bruker denne tragiske hendelsen av den 22/7 for å mistenkeliggjøre og kneble personer og organisasjoner, som har andre meninger angående den førte innvandringspolitikken her til lands. For det er dèt, som noen faktisk prøver seg på, som nettopp partikoryféene Eskil Pedersen og Raymond Johansen er skoleeksempler på. Og her i dette sosialdemokratiske gjørmebadet, har ikke minst mange fra FRP fått sine personlige pass påskrevet som noe «moralsk og etisk» forkastelig; ja som noe annenrangs og mindreverdig. Både Document.no og andre fra den folkelige opposisjon, har blitt tildelt dette feiltanke-stempelets kort av et kjettermerke. Både AUF-leder Eskil Pedersen og partisekretær Raymond Johansen har her gjordt bruk av store stygge ord for å stemple alle som mener noe annet enn disse herrer selv. Så banalt, så vankelmodig og så tragisk er det, for dem selv egentlig.

Så gledelig er det derfor, at partileder Siv Jensen nå tar igjen. For jeg tror hun nå begynner å forstå den rådende konsensusmentalitet og den psykologiske krigføring, som nu utspiller seg fra kretser, som for enhver pris vil beholde definisjonsmakten. To sitat her (fra NRK), der FRP-partilederen opphever borgerfreden:

- "Siv Jensen peker på Eskil Pedersen og Raymond Johansen, og sier de åpnet opp for en debatt om ytringsfriheten da de gikk ut i TV-sendinger tirsdag kveld."

- Etter 22. juli har det eksistert en borgfred i norsk politikk. Fra Fremskrittspartiets side har vi forholdt til det. I går brøt Arbeiderpartiet den, og da skal de få svar. Vi sitter ikke stille." -

Siv Jensen refser AUF-lederen Eskil Pedersen for å forsøke å legge bånd på ytringsfriheten med rette. Hun opplever at enkelte Arbeiderparti-politikere forsøker å gi Arbeiderpartiet rett til å definere hva som sømmer seg og ikke sømmer seg å si i det norske politiske ordskiftet etter 22. juli-angrepene. Her er tre sitat fra NRK:

- "Eskil Pedersen er i ferd med å selv slå ned på ytringsfriheten. Han åpner opp for begreper som «ytringsansvar». Det er ikke i tråd med mantraet etter 22. juli; nemlig mer åpenhet, mer demokrati."

- "Jeg tror ikke de forsøker å kneble oss, men Arbeiderpartiet tar i bruk hersketeknikker for å legge premissene i debatter og styre dem slik de ønsker."

- "Vi har brukt vår tid og energi på annen politikk en stund. Men nå har Arbeiderpartiet bedt om en debatt, og da skal de få det. Vi har vært tøffe i trynet i årevis, og skal fortsatt stille de tøffe spørsmålene om norsk innvandringspolitikk. Vi har de samme utfordringene på dette området nå som før 22. juli." -

Siden angrep er det beste forsvar om en er trengt opp i et hjørne fra de ufine; så kom igjen FRP. Kanskje finnes det håp likevel. For en vokser på motgang, eller; brytes helt ned. Partileder Siv Jensen vet derfor at klokkene ringer og varsellampene lyser. Det er nå det gjelder for henne. Nå eller aldri, vil nok mange av oss mene!

- Pluto

No comments:

Post a Comment