Tuesday, September 4, 2012

22/7-rettsakens stjerner

"....Rettssakens stjerner var Inga Bejer Engh og Svein Holden. De boret seg inn til det innerste av Behring Breivik og blottla hvor tarvelig, sadistisk og ynkelig han er. Deres utspørring bygget opp under den første psykiaterrapporten. Etter hvert som rettssaken skred frem, var det hans personlighet som ble tydeligere. Pressen begynte å bli desperat. Volumet i kritikken mot Sørheim og Husby økte. Forskeraktivistene Lars Gule, Matthias Gardell, Tore Bjørgo og Terje Emberland forsøkte desperat å få saken tilbake på et politisk spor. Deres motiver var for opplagte for en observatør. Men ikke for retten, som kjøpte deres versjon med hud og hår.

Dommens begrunnelse kom derfor som en stor overraskelse. Det er det viktig å holde fast ved, for med tiden vil en slik kritikk melde seg. Det som i dag synes opplagt i pressen, vil fremstå som partisk...."

Les hele: Kampanjen ruller videre