Saturday, September 29, 2012

Refusert av Aftenposten

Du som kaster bort pengene dine på Aftenposten - her har du et eksempel på hva den venstrevridde, multikulturelle blekka refuserer av innlegg:

Dårleg film vekte verda

Som du kan se, refusering hos Aftenposten betyr ikke at sensuren knebler viktige ytringer helt og holdent. Der finnes andre og langt mer betydningsfulle kanaler enn  den blekka med forvirrede medarbeidere som kalles Aftenposten. Som en leser hos Document sier: Refusert av Aftenposten er et kvalitetstegn. Hva skulle vi gjort uten Document?