Monday, September 17, 2012

Bevisstløshet om pressens ansvar hos VG

Karikeringen av og kampanjen mot Nils Rune Langeland forteller om at noe er galt med det mentale klima i landet. Man evner hverken lese eller tenke. Marthe Michelet forstår ikke hva Langeland mener, og Frithjof Jacobsen bruker VGs talerstol på en måte som røper bevisstløshet om pressens ansvar i dager da mobben går amok i arabiske land.

Michelet har hatt problemer med å lese i lang tid. Det er verre med Jacobsen, fordi talerstolen og volumet er større. Hvis ikke Jacobsen og VG forstår at de er inne på stier som kan gjøre omtalte til en Lars Vilks, burde de snarest skifte yrke.


...Alle oppegående mennesker har forstått at det å gjøre noen til smaksdommere over ytringer, er livsfarlig seilas.

...Det er ganske utrolig å lese en slik kynisk anbefaling av å bruke den verste massakre i fredstid som politisk slagvåpen. Her er ingen moralske skrupler. Jacobsen sier at fristelsen til å bruke 22/7 er for stor til å la være. Han forstår og anerkjenner at det skjer og vil skje. Er det sin egen avis han beskriver? Det er vanskelig å ikke lese hans ord som en beskrivelse av VGs ethos. Her skal det drives politikk. Har man meninger som ABB kan det kvitte. Det er ingen medlidenhet eller motforestillinger å spore hos Jacobsen. Medlidenhet vil si at mennesker kan komme uforskyldt til skade.

La den debatten gå. Det er ikke noe å være redd for, skriver Jacobsen, og går direkte over til å kommentere Nils Rune Langeland. Det er her det virkelig blir stygt.....

...Jacbsens artikkel er en blanding av tåpeligheter og alvor. Rett etter at Taimur Abdulwahab al-Abdaly hadde forsøkt å sprenge julehandlende i Stockholm i lufta skrev Jacobsen at folk må få lov til å ha radikale meninger. Kompassnåla snurrer 180 grader.
 
Hva er galt i hodene på norske journalister? Hva består hysteret i?

Les hele: Lang lang rekke – Langeland ut av rekka gå!


Fra twitter:
Fjordman@Fjordman1
VGs Frithjof Jacobsen er et uvitende fjols. Dhimmi er et standard islamsk uttrykk, ikke noe Breivik har funnet på.