Thursday, September 27, 2012

En stri strøm av utlendinger til Norge

Valg av ord ved presentasjon av en nyhet kan ofte si noe om hvor fritt det angjeldende temaet kan drøftes.

Se hvordan det gjøres hos Konemor blant avisene - Aftenposten: 
Når man kan skrive det man tenker