Tuesday, September 18, 2012

Hekseprosessen mot Professor Nils Rune Langeland

Takk Hans Rustad, for gode resonnement vedrørende denne nesten utrolige variant av en moderne «hekseprosess» mot Professor Nils Rune Langeland.

 Og jeg tillegger raskt: Ingenting er mere uopplysende ensrettet - og dermed eklatant formørkende, enn det sosialdemokratiske «opplyste enevelde» av i dag.

Det vi nå ser og observerer hos system-propagandister som Marthe Michelet, Frithjof Jacobsen og Rune Slagstad, er en desperasjons-reaksjon, fordi flere og flere fornuftige stemmer, både fra kultur-intelligentsiaen og de akademiske rekker, begynner å tenke ut i fra hva som mere og mere blir åpenbart for de fleste oppegående; at vi har et samfunn på hell, hvor man aner, at ingen ansvarlig lenger har kontroll, og – at ingen nytenkning finner sted overfor de utfordringer, som påtvungen multikultur og grenseløshet har frembragt. Mange i dag føler en uro over en utvikling, som synes at komme mer og mer ut av kontroll, både internasjonalt og her hjemme.

 Det er et paradoks, at venstresidens «rødvins-revolusjonære» her vest – med røtter fra fortidens groteske hyldest av de rødeste mega-despotier på kloden, nu roper på overvåking og sikkerhetspoliti overfor annerledes tenkende; som hverken vil «væpna revolusjon» eller andre former for undertrykkelse av det frie ord! Så patetisk, så lattervekkende - men også så tragisk at beskue er dette hykleri, at det bare kan sees i et forklarende lys vedrørende deres formørkede hjernespinn: Deres egen redsel for at deres eget markspiste verdensanskuelses-hegemoni langsomt, men sikkert, mister både maktens- og meningens «laga kraft». -

Filmsnutten om profeten Muhammed brukes for alt hva den er verd, tross liten verdi; både som håndfast provokasjons-verktøy, eller «underholdningsverdi» eller som noen kritisk eller opplysende kilde for noen «Muhammed-forståelse» den ene eller andre vei. Og dessuten: Hvor mange kritiske og «ufine» filmer og videosnutter er det ikke laget om Jesu skikkelse - som jo for muslimer også er at regne som profet. Men, ikke ser jeg noen protester fra muslimsk hold hva gjelder hån, hedelse (blasfemi) eller krenkelse vedrørende denne gode frelser av en mann?! Så kan man jo rent intellektuelt retorisk spørre seg, om hvorfor Muhammed skal fremstilles i en profetisk særklasse av det hellige urørbare, enn den fredselskende Jesus, som ikke drepte noen, men selv ble henrettet som den gode hyrde han var.

 Det vi alle åpenlyst ser i dag, er den morderiske berserkergang, som tusener på tusener av muslimer gjennomfører. Et hysteri, som virkelig skremmer ved sin primitivitet og fanatisme, og som dermed gir oss det solide grunnlag for at man her i Europa må ta opp til en grundig debatt om vi i det helet att skal ha noen fortsatt innvandring fra muslimske kjerneområder. For den teokratisk-totalitære muhammedanisme er ikke på noen måte kompatibel med vårt lynne, vår mentalitet, vår europeiske kultur eller ditto tradisjoner. Det er dette, som de de mere eller mindre venstreorienterte/ekstreme (og sosial-liberale) relativister og propagandamakere ikke forstår grunnet ideologiske skylapper (et konserverende stivsinn av indoktrinert selvhat overfor egne europeiske røtter). Deres angstbiterske redsel i dag kan kun forklares med dette: At deres hegemoniske tid snart er ved sin ende, og dermed deres karriere som godt betalte yppersteprester for multikulturalismen. For det ER ekstremt; når man ikke prinsipalt evner at reagere på vold og drap fra primitive masser, samt fortsatt vil importere denne enorme masse av fremmede hit til Europa i humanismens- og toleransens navn – mens man samtidig både karakterdreper og forfølger de av sine egne opposisjonelle, som tenker, ytrer og skriver mer ærlig og åpent om dagens problematikk, enn disse selvutnevnte apologeter noen gang vil evne at hverken forstå eller formå.

 Breiviks handlinger og ditto «Breivik-kort» er helt ubrukelig som noen som helst argumenterende grep, hvis intensjon er å tyste den frimodige tenker og/eller samfunnsdebattant. INGEN person kan lenkes til de horrible ugjerninger, som Anders Behring Breivik utførte – og påtok seg eneskyld og ansvar for. Absolutt INGEN! Om det rent hypotetisk skulle ha forholdt seg slik, som noen venstreskrudde så inderlig og iherdig synes at ønsketenke, så hadde konsekvensen blitt, at alle som nu eller tidligere støttet Stalin, Pol Pot og Mao eksempelvis; selv skulle være medskyldige til kommunistenes blodige tyranni og folkemord. Man kan altså både «lenke- å lime til» personer i fleng, OM Frithjof Jacobsens (håpløse) argument-knep; «Breiviks likesinnede» skulle holde vann som noe positivt legitimt, for så hadde da disse rødlige medie-forklarere samtidig korsfestet seg selv til marxismens blods- og lik-kjeller for alltid.-

 Når akademisk skolerte tenkere som Nils Rune Langeland kommer på banen, så gleder det meg enormt nettopp fordi den tidlige så innkapslede «akademiske ånd» nå er sluppet ut av flasken. Den svever fritt, og vi kan alle få en smak av frihetens ånd, hvor filosofisk tenkning og den akademiske frihet er gjenforent med folkets behov for kulturell dannelse og åpenhet for den frie sannhetssøken på hva som er rett og hva som er galt.

Trekløveret; Marthe Michelet, Frithjof Jacobsen og Rune Slagstad og deres like tilhører gårsdagens politiserte nevrotikere. De er både barn av - og en arv fra en tid, da den såkalte 68-generasjonen satte agendaen for hva og hvem som skulle betraktes som moralsk høyverdig med livets fulle rettigheter, såvel som på hvem eller hva som ikke fortjente retten til det fullverdige. - I dag er deres tid på hell, uansett om vi til slutt skulle tape vår sivilisasjonskamp her i Europa eller ikke (hvilket vi ikke gjør). Når man vet at man ikke lenger har de overbevisende argumenter, så kommer den truende tonen om «å overtale» via skjellsord og andre hersketekniske grep for forsøk på stigmatisering. Dèt er det, som er så avslørende i denne saken. -

 Epilog: «Fascisme» meg her, og «rasisme» meg der - og «Breivik» han er visst både her og der: Men - Nota Bene i denne kontekst; kun i hjernen til den eller de som vil vondt, brukes denne stempling mot den eller de; som har heder, forstand og mot!

 Det vil komme mange fler frimodig tenkende, som Nils Rune Langeland etterhvert. Det ER lys i den mørke systemtunellen, langt, langt der borte... Så hold ut!
  -Pluto 

Leserkommentar til artikkelen:
Lang lang rekke – Langeland ut av rekka gå!