Friday, September 28, 2012

Fyllebøttene i Aftenposten

For noen måneder siden skrev vi et blogginnlegg som startet slik:

I gamle dager var de fleste journalister noen forferdelige fyllebøtter. De drakk, røkte og horet over en lav sko. Har disse gamle syndene vendt tilbake til Aftenposten?

Aftenposten har nemlig hatt mange forunderlige artikler de siste månedene. Noen lurer på om avishuset har blitt det rene galehuset, eller om det drikkes tett fra morgen til kveld.


Tror du det har bedret seg?

Neida, Konemor blant avisene synes fortsatt å svime rundt i en vedvarende rus.

Hege Storhaug i Human Rights Service skriver også om galehuset Aftenposten. Storhaug gjør lurt i å poengtere at det ikke er henne det har rablet for. Ha det i tankene når dere leser vrøvlet som Storhaug omtaler. Det omtalte sludderet er produsert av den venstrevridde, multikulturelle blekka - Aftenposten.

Les Storhaugs artikkel: Aftenposten

I samme slengen, les dette:

"...Politikerne våre generelt klarer ikke/er ikke villige til å se inn i krystallkulen: hvor er vi om 10 år? Om 20 år – hvis vi ikke griper fatt i det ubehagelige i dag? Kanskje noen av dem oppriktig tror at fenomenet vil svinne hen av seg selv. Da må de samme forklare oss, med kritisk fornuft og fakta i front, hvorfor hijaben har bredt om seg i et slikt omfang. Bestås den prøven, har de samme forklart hvorfor hijaben vil bre om seg ytterligere...... 

Vår spådom er at både presset om å bruke hijab og om å be i skoletiden, vil øke i Osloskolen og i andre større byer. Vår neste spådom er at hijaben vil forbli på hodene, både på elever og ansatte. Politikerne generelt har ikke ryggrad: de orker ikke å ta kampen og støyen i det offentlige rommet ved å gå inn for et forbud, dette til tross for lærdommen fra Frankrike, der det ble stille etter forbudet ble innført i 2004: islamistene la ned ”våpnene”: slaget var tapt. Deres ideologiske innflytelse i skolen ble således fraristet dem....."

Ulovlig press i skolen?