Friday, September 7, 2012

Storbritannia på vei ned i avgrunnen

Nye tall viser at en firedel av alle spebarn i Storbritannia er født av utlendinger. Siden registreringen begynte i 1969 lå andelen nokså stabilt mellom ti og femten prosent frem til 1996, for siden å ha økt hvert eneste år til det som nå er omtrent det dobbelte.
Les hele: Storbritannia endres i rekordfart

Leserkommentarer til artikkelen i Document:


Storbritannia er et land på vei ned i avgrunnen. Landet er mer overvåket og har større restriksjoner på yttringsfriheten enn noe annet land i vesten. Alt dette som en konsekvens av massiv innvandring. Den opprinnelige britiske befolkningen er på flere områder fanget i sitt eget land. Fanget av en politikk som gjør dem maktesløse.
-SupahDupah

Den opprinnelige britiske befolkningen er på flere områder fanget i sitt eget land. Fanget av en politikk som gjør dem maktesløse.

Mye tyder på at dette er en korrekt bservasjon. Det skyldes selvfølgelig at "den nye befolkningen" har nådd et antall der de sammen med venstresosialistene har skaffet seg så stor makt at de i virkeligheten styrer innvandrings- og innenrikspolitikken i Storbritannia. Cameroons tale der han fastslo behovet for innstramninger har vist seg å være tomme ord. Han har mistet makten. Det forbløffende er hvor fort det har gått.

Men tempoet er høyt i Oslo også! Ved siste kommunevalg ble en viktig milepel nådd, som jeg anser skjebnesvanger for byens fremtid: Innvandrere skaffet seg for første gang flertall i Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe.. At noen av dem knapt snakker norsk, reageres det ikke på. Det er slikt byens etnisk norske befolkning har å finne seg i henhold til Arbeiderpartiets politiske kurs. Slik er det ingen AP-politiker som sier med rene ord, men det er dette som er realitetene, og det støttes av de toneangivende i akademia og i mediene. Og konsekvensene blir at som britene vil også Oslo bys norske befolkning om noen år "være fanget av en politikk som gjør dem maktesløse".

- Hvordan kunne det gå til? Hvordan kunne det skje at noen byråkrater på nasjonens vegne - uten vårt vitende, langt mindre vårt samtykke - skrev under på internsajonale konvensjoner som i realiteten åpnet våre grenser for ubegrenset innvandring? Og vi er bare ved begynnelsen. Romfolket er bare en liten forsmak på det som er i vente. Og regjeringen som forsømte sitt folk er så trøtt og lammet etter 7 års innsats i det godes tjeneste på den internasjonale scene at den har mistet all handlekraft.
-hanslund

Torbjørn Røe Isaksen har en leder i Minerva - "Den lille manns forsvarer" om AP og styringsarroganse.
Om synkende oppslutning - en slutning trukket ut fra en historie i Gerhardsens selvbiografi:
"I historien legger den sørgmodige landsfader skylden på den økonomiske utviklingen blant lønnsmottakerne. Det er de som snur ryggen til Arbeiderpartiet. Partiet selv er uskyldig i denne historien. Det er typisk for AP-mytologien og peker i seg selv på en av årsakene til dens minkende kraft. Det er folket som tar feil og partiet som har rett.
[..]
Arbeiderpartiet ser seg selv som Norges naturlige styringsparti, de ser på maktapparatet som ”sitt” maktapparat, de ser på taburettene som sine taburetter. Arbeiderpartiet er blitt systempartiet."
http://www.minervanett.no/den-...
Etter 22. juli, og etter innvandrerkuppet så er det en ikke-nyhet som er den store overraskelsen. Total mangel på selvransakelse i AP!
I alle fall er det ikke er mulig å registrere den offentlig. Storberget ønsker selv fornyet plass på Stortinget - ingen selvransakelse.
Fagforreningen ønsker å stryke ham, ikke pga inkompetent politisk ledelse av Justis- og beredskapssektoren, men pga støtte til vikardirektivet.

Et parti som ikke er i stand til å analysere samfunnet og komme opp med politiske løsninger som kan aksepteres av befolkningen, har intet i maktposisjon å gjøre.
-Belisarius