Monday, September 3, 2012

Vi forlanger hijab på nyhetsoppleser i Nrk

"Egypt er i endring. Det samme er Norge. Hos oss skal kvinner nå kunne bruke hijab til soldatuniformen. Dette ble som kjent bestemt i forsvarsdepartementet uten politisk debatt, og debatten har heller ikke tatt av i media, for å si det slik. Folk generelt er trøtte av ”hele tiden” å måtte stå opp for frihetsverdiene? Utslitt av å bli overkjørt av eliten? Derfor vekker heller ikke Kiwi-hijaben debatt?
Om vi vitner en resignasjon eller ei, er ikke godt å si. Ei heller om det er en post 22.juli-effekt vi er vitne til, der islamkritikk er vanskeliggjort. Det man derimot kan konstatere er at hijab seiler i medvind, både i Norge og i den islamske verden, der siste nytt fra ”fronten” er at Brorskapet har gitt klarsignal for hijab i fjernsynsruta på nyhetsopplesere i statlige medier. Uansett hva man måtte mene om det tidligere autoritære egyptiske regimet under Mubarak, forstod Mubarak at hijab er islamismens spydspiss i det offentlige rommet. Nettopp derfor flagret kvinners hår i fjernsynsruta.
”Endelig har revolusjonen nådd egyptiske medier,” sier den første nyhetsoppleseren på statlig fjernsyn med hijab. Hun har jo for så vidt rett i at dette er en form for revolusjon. Og ikke alle revolusjoner er som kjent av det positive slaget. Mon tro når vi ser hijab på nyhetsoppleser i NRK?"
Hege Storhaug, HRS, sitt forlag er godt. Det er nå på høy tid at Dagsrevyen ansetter en nyhetsoppleser med hijab. Alternativt - tre en hijab på Nina Owing og de øvrige kvinnelige nyhetsoppleserne.  I samme slengen - forlang at de ubarberte, venstrevridde damene i P2 Radio vær så god også bruker hijab, kanskje endog burka.