Friday, November 23, 2012

De er medløpere og de har et stort ansvar

...Kombinasjonen av vold, offerrolle og blodretorikk er ytterst utiltalende. Også det minner om nazismen.

Den som kjøper denne versjonen, må stå til ansvar for den. Den som presenterer Hamas som troverdig, har et stort ansvar. Publikum har rett til å vurdere om disse mediene/politikerne er til å stole på. Det gjelder vår egen utenriksminister, som ikke unnlater å rose det nye Egypt og understreke hvor stor innflytelse det har. Motsatt er USAs innflytelse synkende ifølge Barth Eide.
Dette var den første store konflikt hvor islamistene ble testet. Hamas ønsker å ødelegge Israel. Det er det ingen tvil om. Mange i vårt eget samfunn er med på ferden. De bør karakteriseres som det de er – Hamas-venner. De fyller mediekanalene – og mange av dem er betalt av skattebetalernes lommer, som “forskere” eller journalister: Sidsel Wold, Odd Karsten Tveit, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Jørgen Lohne, Hilde Henriksen Waage, Jacob Høigilt, Butenschøn, Vogt. De er hva man i 30-årene kalte fellow travellers, medløpere.

På et eller annet tidspunkt vil europeere våkne og oppdage at disse privilegerte menneskene motarbeider dem, at de arbeider for fienden. Den erkjennelsen ligger rett under overflaten. Israel og Europa har samme fiende: en islamisme som er dominant, triumfalistisk og fiendtlig mot et åpent, demokratisk samfunn....

Les hele: Generalprøve