Friday, November 9, 2012

Støtter Høyre Clemets ønske om masseinnvandring?

«Clemet vil åpne alle sluser – vil ha fri flyt av mennesker»: Ja, finnes det noe mere ekstremt tankegods; enn et slikt synspunkt fra presumtivt oppegående personer innenfor et etablert parti her i landet?! For man må nesten gni seg i øynene, og lure på om man har lest rett.

Når jeg studerer Høyres svenske variant; Moderaterna i Sverige - og deres ekstreme leder; Statsminister Fredrik Reinfeldt sitt eget regime, så frykter jeg Erna Solbergs gjeninntreden i en eventuell ny regjering neste år, og da attpå til som statsminister! Denne høyrekvinne er en ekstremt grenseoverskridende variant av en globaliserings-entusiast. Hvor mange ganger har Solberg formanende kommet med mantraet om at «vi lever i en stadig mere globalisert verden», og - hvor EU-overstyring fra Brussel er hennes kjæreste ønske, selv nu i disse krisetider hvor EU står fullstendig avkledd foran det europeiske folk. Ei heller har man glemt denne «femme fatale» sitt forslag som kommunalminister i «Bondevik II regjeringen»; om en implementering av sharia-lovgivning i Norge, eller hennes fanatiske entusiasme for Datalagringsdirektivet.

Før, så undret jeg meg over hvor denne noe kunnskapsenfoldige høyrekvinnelige leder hentet sin «viten» i fra. Men nå vet vi dèt med en ganske så stor grad av sikkerhet, nemlig ideologen og tenkeren Kristin Clemet og hennes viltre unge; den ekstremliberale «tenkesmien» Civita. For Civita er ikke noe søtt og yndig fra det fordums stolte bunadshøyre, men en trollkjærring fra det store globaliserte mørkerom, «hvor pengene i kisten klinger, og sjel og kultur raskt ut av kroppen springer», for å parafrasere en kirkepolitisk hendelse fra den lysere middelalder.

Kristin Clemet har lenge vært et skremmende menneske fra den virkelige reelle- og genuine høyreekstreme flanke, med sine helt livsfjerne visjoner for det ekstrem-individualistiske, høyreanarkistiske grenseløse kaos; hvor alt og alle kan flyte fritt for kapitalen og profittens beste. Hennes siste klargjørende utsagn for all verden er intet annet enn liberalideologisk ekstremisme i verbal tapning, som - om disse tanker skulle få gjennomslag, ville ført hele samfunnet inn i ekstremitetenes rotløse mørke avgrunn.

Multikulturens fanebærere finnes til venstre og til høyre i det politiske bilde. At venstresiden via sin fundamentalistiske internasjonalistiske barndom havnet på denne multikulturelle kurs, kan man historisk sett nesten forstå. Men at tidligere konservative nasjonsbygger-partier som Høyre (og Venstre) i dag fronter multikulturens grenseløse utopi, ja se det er totalt uforståelig. Man sviker egentlig sin en gang historiske misjon, hvor devisen var «Alt for Norge». For et kvantesprang av et hamskifte, når man blikker noen tiår tilbake i tid.

Et stort paradoks er det derfor, at høyrepolitikere som Kristin Clemet og Erna Solberg så til de grader envist forfekter multikultur og globalisme, samtidig som både Arbeiderpartiet (og valgtaktiske mini-SV) begynner å tenke høyt den andre veien...

Så til Høyres statsministerkandidat Erna Solberg har jeg følgende oppfordring:

1. Jeg og mange med meg, forventer, at partiet Høyre klargjør sin innvandringspolitikk over for norske velgere i anledning stortingsvalget neste år. Og jeg spør herved: Støtter Du Kristin Clemet sine visjoner for det grenseløse verdenssamfunn?

2. Du selv, Erna Solberg, kan mere enn gjerne skrive en kommentar her på Document, slik at vi kan få bekreftet om du deler folkeflertallets bekymringer og vil stramme kraftig inn på innvandringen til Norge - eller, at Du går globalistenes multikulturelle ærend ved at gå for så godt som fullstendig åpne grenser til vårt land. -

Valget er herved Ditt Erna Solberg, før vi velgere selv tar vårt endelige valg om et knapt år!

-Pluto

Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen hos Document:
Clemet vil åpne alle sluser – vil ha fri flyt av mennesker

Her er noen flere leserkommentarer hos Document:

Jeg skulle virkelig ønske, Pluto, at denne artikkelen kom på trykk og fikk den omtale den fortjener i media. Det er jo sannheter som her presenteres, og uten omsvøp!

Men vi har fått den merkelige situasjon at Høyre stormer frem på meningsmålingene fordi folk reagerer på de rødgrønnes manglende interesse for det norske samfunnet og folks daglige problemer. - For det å vise for all verden Norges godhet er det som teller i Arbeiderpartiets lededelse.

Høyre har forholdt seg tause, de, i ly av misnøyen med AP. Skandaler har partiet også ungått. Mediene har gitt drahjelp og ikke motbør.

Så kommer Clement med sine globaliseringsvisjoner, og blir med det alle redaktørers og journalisters yndling. De tenker jo likt. Der er det jo ingen som med styrke taler om norskhet og patriotisme. - Innvandrernes kultur er det de vil ha. Og assimilering skal derfor motarbeides. Erna Solberg, med sin tro på globalismen, er blitt den mediene foretrekker. Med Pakistan-turen bekreftet hun hvor hun står.
-hanslund

***


I utgangspunktet skulle jeg stemme Høyre, men hver gang Clemet sier noe havner jeg hos FrP...
-Aesop

***


ISLAMISERING OG
SHARIADOMSTOLER MED HØYRE


Høyre vil ha mer innvandring. Dette kan umulig være noen
hemmelighet, for det så vi helt klart den gang Erna Solberg var
Kommunalminister i Bondevikregjeringen.


Som minister i denne regjering foreslo hun til og med å
tillate muslimene å opprette shariadomstoler i Norge.


Vi har sett at dette bar helt galt av sted i England, men
likevel klarer en høyrepolitiker i Bergen å åpne for ny debatt om
shariadomstoler i Norge.


Nå stoler jeg ikke en gang på FRP som febrilsk ønsker plass
i Høyre regjeringen.


Kanskje AP blir mer å stole på i denne saken.
-Erik Gifford