Wednesday, November 7, 2012

Høyre må lukke alle dører til Kristin Clemet

Kristin Clemet ønsker at Norge skal få Europas mest liberale regler for arbeidsinnvandring. Forsker mener dette kan true velferdsstaten på lengre sikt.

Hvis ikke Høyre lukker alle dører og ører til Kristin Clemet og hennes vanvittige ideer, vil Høyre gå nedenom og hjem som et seriøst parti.

- Norge bør vurdere den svenske modellen, hvor staten ikke kan nekte arbeidstillatelse til mennesker utenfor EØS-området som har skaffet seg jobb i Norge, sier leder av tankesmien Civita, Kristin Clemet, ti E24.

Sverige er et land som holder på å bli ødelangt. Dette landet er det Clemet ønsker at Norge skal kopiere!

Heldigvis finnes det forskere som evner å se lenger enn det Krisin Clemet kan.

Seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret har i mange år forsket på arbeidsinnvandring. Han mener et arbeidsforhold ikke bare er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men også en sak for fellesskapet.

- Ja, vi må nok si at statistikken viser at ikke-europeiske arbeidsinnvandrere er sterkt overrepresentert i trygdestatistikken. Dette kan true bærekraften til velferdsstaten på lang sikt.

- Et viktig poeng er at vi har mange som står utenfor det ordinære arbeidslivet i Norge. Med fri tilgang på arbeidskraft utenfra kan innsatsen for å få disse tilbake i arbeidslivet bli mindre, sier Røed.

Relaterte artikler:

...Ja, hvorfor skulle noen ønske å hente noen fra Pakistan til å stå i en kebabkiosk? At Clemet stoler blindt på den usynlige hånd og ikke ser noen andre faktorer, gjør at man lurer på hvilken planet hun befinner seg på.
Det later til at hun er beruset av sine egne ideologiske visjoner....

....Clemets ideer kan tolkes som en smart måte å torpedere velferdsstaten på. For det vil være resultatet: fri arbeidsinnvandring vil sprenge trygdeordninger og føre til en massiv privatisering. Resultatet bli det venstresiden kaller “amerikanske tilstander”, hvor det meste er opp til den enkelte. Det vil gjøre de som har noe fra før rikere, og gi muligheter til de dyktige – også til kriminalitet – , og det vil skape en permanent underklasse fra en fattig del av verden. Er det det Civitas leder ønsker seg? 

Clemet vil åpne alle sluser - vil ha fri flyt av mennesker

Kristin Clemet får juling hos Document

Mer om Clemet, Aftenposten og andre multikulturister