Sunday, November 18, 2012

Mistet fagbevegelsen magemål?

....Det er derfor interessant når en flykaptein i SAS forklarer de samfunnsøkonomiske sammenhengene i det nye arbeidslivet på en lettfattelig måte i en fersk kronikk, sannsynligvis den mest intelligente teksten offentliggjort i Dagbladet i det 21. århundre — men lett å gå glipp av hvis man for å slippe pupper og lår ikke har avisen i RSS-feeden....

....Men mon tro om ikke arbeidsgivernes trekk ikke bare kom av grådighet, men også som en reaksjon på at arbeidskraften ble altfor dyr? Mistet fagbevegelsen på et eller annet tidspunkt magemål? Da oppdager den forhåpentligvis snart også at den i realiteten bidro til å undergrave sin egen fremtid...

...I Tyskland møtte man globaliseringens utfordring ved å bli enige om å gå litt ned i lønn, og med det bevarte man industrien. I Norge er mye industri lagt ned. Er det noen i fagbevegelsen som kan tysk?

Om Norge skal unngå en irreversibel vekst i det skarpt klassedelte arbeidslivet, må politikken legge til rette for at begge dets parter kan komme til enighet om å ta samfunnsansvar. Ved fortsatt å holde grensene vidåpne, vil vi ikke lenger kunne “som brøder saman bu”.

Les hele: Fasene i outsourcingen av fremtiden