Monday, November 26, 2012

Møte og talefrihet i Norge er prisgitt mobben

Lørdag var det støttedemo for Israel i Oslo. Det var et stort spørsmål om demonstrasjonen ville kunne forløpe fredelig, gitt de sterke hatmeldingene på Facebook. Kun et massivt politioppbud gjorde at ikke Palestina-vennene kom på besøk, de hadde fått lov å demonstrere 150 meter unna. Da demonstrasjonen var over fikk deltakerne beskjed om å rulle israelske flagg sammen. Venner av Israel må gå fordekt i Oslos gater anno 2012. Møte og talefriheten på offentlig sted er prisgitt mobben. Mediene nekter å ta ansvar, men har det like fullt.

Det er den bitre virkelighet i dagens Norge, og det ansvar kan ikke medier og politikere løpe fra.

Den nye antisemittismen er farligere for Norge enn for Israel. Den er en gift som angriper historien og vårt verdigrunnlag og gjør ord meningsløse. Et samfunn som ikke forsvarer dagens jøder og dagens Israel er et samfunn i krise. Da hjelper det ikke å minnes Donau.

Les hele: Den nye antisemittismen overskygger den gamle