Wednesday, July 24, 2013

Aften­pos­ten drar voldtektsofferet Dal­elv ned i søla

I gamle dager kalte Porno-Hagen Dagbladet for ludderet i Akersgata. Det gjelder nok fortsatt. Men Dagbladet er ikke lenger alene - også Aftenposten har flere ganger demonstrert sine luddertendenser. (Her iler jeg til med å beklage overfor de ekte ludderne at jeg sviner dem til ved å sammenligne dem med disse to grisete avisene).

Dagens griseri fra Aftenposten er et utspekulert og nedrig angrep på voldtektsofferet Marte Dal­elv. Ludderet Aftenposten forsøker å dra Marte ned i søla ved å så tvil om hennes historie.

"Marte Dal­elv (24) har gjen­nom­gått et lite hel­vete. Enorm inter­na­sjo­nal støtte gjorde saken til en belast­ning for Dubai, som måtte benåde henne. Sans for rett­fer­dig­het besei­ret sharia.

Men i denne lyk­ke­lige stund vel­ger Aften­pos­ten ved jour­na­list Andreas Slett­holm å levere et ytterst ned­rig angrep på Dal­elv. Slett­holm site­rer den stats­eide avi­sen The Nation, som kan opp­lyse at Dal­elv seks dager etter den første anmel­del­sen valgte å trekke den. - Der­med hadde ikke ret­ten noe annet valg enn å dømme henne, skri­ver the Nation, og Aften­pos­ten gjør deres ord til sine: Avi­sen later som om dette er en kor­rekt og objek­tiv beskri­velse: Dalev var selv skyld i at hun hav­net i ulykken.

Det er grovt og utspekulert.


Enhver presse­mann vil gjen­kjenne the Nations tenden­siøse jour­na­lis­tikk, og behov for å hvit­vaske og unn­skylde egne myn­dig­he­ter. Det lyser gjen­nom både lede­ren og nyhets­sa­ken. Men Aften­pos­ten site­rer begge som om de var tro­ver­dige kil­der. Der­med tar Aften­pos­tens Dubais parti mot Dalelv."

Les redaktør Hans Rustads hudfletting av Aftenpostens grisete journalistikk her:

Aftenpostens nedrige angrep på Marte Dalelv

Noen av leserkommentarerene hos Document:


Aftenposten lever opp til sin rolle som komplett uetterrettelig og løgnaktig i sin frenetiske "kamp" til støtte for alt som smaker av islam og altså også sharia. Det er så patetisk og skammelig at man blir uvel. Det må være direkte pinlig og flaut for hederlige mennesker å jobbe i Aftenposten. Er det noen av dem igjen der, tro?

-ixus90


Tabloidavisen Aftenposten har ikke lenger reflekterte skribenter. Når det av og til kommer en lesverdig artikkel der, er den nesten uten unntak skrevet av noen utenfor avisen. Det er høyst forståelig at Dalelv etterhvert sa det hun trodde ville få henne ut av varetekten i "ferieparadiset" Dubai. I Norge nærmer seg valg og den politiske ledelsen i departementene har fått beskjed om å få frem så mange positive saker som mulig i mediene. Barth-Eide i Utenriksdepartementet prøver å ta æren for at Dalelv slapp fri, men det er ikke tvil om at det var den massive dekningen i medier over nesten hele verden, som førte til at hun slapp ut av landet. Emiren av Dubai, som har investert det meste av sin formue for å forsøke å gjøre Dubai til en av verdens fremste turistdestinasjoner, innså at saken (på toppen av et par lignende saker tidligere) lå an til å bli en katastrofe for Dubai som destinasjon, derfor grep han inn. Med mye gull og glitter er Dubai lykkes i å bli en attraktiv destinasjon for verdens nyrike, men bak fasaden er det menneskefiendtlig og primitiv sharia som gjelder.

-cortado