Saturday, July 13, 2013

Tajiks indi­gnasjon er lett å gjennomskue

Tajik er blitt eks­pert på mora­lisme. Når Frp sier at de i regje­ring vil ta en gjen­nom­gang av NGO’er som mot­ar­bei­der deres poli­tikk sva­rer Tajik ikke med at det er deres rett, men for­sø­ker å frem­stille dem som dår­lige men­nes­ker og pre­sen­te­rer et skjønn­malt bilde av egen side.

Det er sym­pato­ma­tisk at Knut Arild Hareide og Ole Mic Thom­mes­sen stil­ler seg bak beskri­vel­sen. Det samme gjør Nils Bøh­mer fra Bel­lona som mener Sand­berg min­ner om Putin. Bel­lona får også run­de­lig fra sta­ten. Hvem lig­ner mest på Putin?


Les hele: Indignasjon

Noen leserkommentarer hos Document:

Lurer på hvorfor hun blander velferdsstaten sammen med støtten til ARS og alle de andre bokstav-organisasjonene? Er det for å innbille folk at det å pirke i subsidieringen av disse er det samme som ett angrep på Velferden?
-Arbeidsrud

I det klimaet som råder i Norge, så henger ingenting på greip.

For å si det veldig enkelt: Per Sandberg har helt rett. Det er forventet at NGO'er som mottar støtte av skattebetalerne, skal opptre nøytralt i forhold til politiske partier. Disse NGO'er kan selvfølgelig være uenig med politiske partiers standpunkt, men de skal IKKE opptre som politiske partier. Og slik venstreekstremistene i ARS oppfører seg, så har Sandberg sitt på det tørre å frata de offentlige tilskudd.

Det blir rett og slett hysterisk av statsråder og trekke inn ytringsfriheten, spesielt m.t.p track-recorden regjeringen har.

Men som kjent, dette er annerledeslandet, hvor opp er ned og ned er opp.