Thursday, July 4, 2013

Rune Berglund Steen og Antirasistisk senters rasisme


Dette er noe av det Hege Storhaug skriver i Bergens Tidende om Antirasistisk senters rasisme og diskriminering:


"....I 21 år har jeg arbeidet kontinuerlig for at alle som bor i Norge (og Europa) skal ha den samme beskyttelse og de samme menneskerettigheter uansett etnisk eller religiøs bakgrunn. Det har vært en ekstremt tung kamp nettopp på grunn av de diskriminerende og undertrykkende holdningene til Berglund Steen og co på den ytre fastlåste venstresiden. De har gjort alt som står i sin makt for å dekke over massivt med overgrep og systematisk diskriminering grunnet hudfarge og religion. Arrangert ekteskap skal forsvares, en tradisjon som knapt kan gjennomføres uten voldtekt i ekteskapet fra dag en. Barneekteskap inngått i leiligheter og moskeer i Norge skal ikke snakkes om. Islam og moskeer skal forsvares – til tross for at islam er en ”religion” som systematisk i sitt lovverk undertrykker kvinner og ikke-muslimer, og generelt er diskriminerende i sitt grunnvesen. En slags overmenneskeideologi. Likeledes skal hijab på jentebarn snakkes bort på bekostning av barns frihet. Vi skal ikke gjeninnføre helseundersøkelser for å beskytte jentebarn mot et av verdenshistoriens verste systematiske overgrep, nå i full vigør på norsk jord, kjønnslemlestelse.

Har leserne sett disse moraldommerne noensinne rope ut i fortvilelse over at Norges nye jenter og kvinner kan oppleve et liv her som vi aldri har sett maken til i norsk historie?


Det er dette som er vår tids verste rasisme og diskriminering, for dette skjer kun på bakgrunn av ett faktum: disse herrene ser hudfarge før individet, de hører imamens messing før de tenker på opplysningstidens betydning for den friheten og beskyttelsen som borgere som de selv nyter så uendelig godt av....."