Monday, July 29, 2013

Mye AUF, LO og Norsk Folkehjelp bør skjemmes over

AUF, LO og Norsk Folkehjelp - de har gitt støtte til mangt og mye de burde skjemmes over. Kanskje det nå er på tide for disse organisasjonene å ta opp til ny vurdering den moralske og økonomiske støtten de gir til Antirasistisk Senter?

Lars Akerhaug  er journalist og skriver bok om radikal islam i Norge:

...Da jeg sammen med flere andre AKP-ere og RV-ere startet «Komiteen for et Fritt Irak» satt jeg i ledelsen av RV. Budskapet vi fremførte i offentligheten var kort oppsummert et forsvar for drap på norske og internasjonale styrker i Irak. Det skjedde med aksept og etter hvert støtte fra Rød Ungdom og Rød Valgallianse.

Men disse radikale standpunktene var ikke noe som kun ble fremført av ytterliggående grupper. Vi fikk gehør. Og det å skaffe politisk støtte for slike kampsaker var et strategisk mål. Jeg deltok i møter med organisasjoner som AUF, LO og Norsk Folkehjelp i forbindelse med arbeid for palestinernes sak, eller mot norsk deltakelse i de internasjonale operasjonene i Afghanistan og Irak. I dag synes jeg det er vanskelig å forstå at slike organisasjoner overhodet ville ha noe med oss å gjøre. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke ble møtt med mer motstand. Det var selvsagt ikke slik at vi alltid møtte åpne dører. Men jeg kan ikke huske en eneste gang å ha blitt møtt med et kontant svar av typen «dere vil vi ikke ha noe med å gjøre, dere er for radikale».

Den gangen tenkte jeg naturlig nok ikke slik: For oss ga samrøret med seriøse organisasjoner legitimitet for vår radikale dagsorden. Hele tiden var det en balansegang mellom hvor ytterliggående standpunkt man kunne fremme, og hvor mange man kunne samle bak paroler og demonstrasjoner til støtte for disse kravene. Til grunn for dette ligger det også en erkjennelse av at de politiske oppfatningene man innehar, egentlig er fullstendig uspiselige for folk flest. Derfor foretrekker man ikke å snakke så veldig høyt om hva man egentlig mener. Likevel var jeg fast overbevist om at jeg hadde rett. Vår agenda var riktig, uansett hvor liten minoritet vi utgjorde.....


....Før så jeg på tilværelsen med et slikt alvor at det var tvingende nødvendig å overbevise andre om at jeg hadde rett. I dag tenker jeg at det er tvingende nødvendig at andre er uenige med meg.

Selvsagt vil mange venstreradikale si at slik tenker også de. Likevel er den norske venstresiden preget av et syn på verden der det kun kan finnes ett riktig svar, én riktig oppfatning. Verden tolkes i lys av en evig strid mellom arbeiderklassen og kapitalistene, der revolusjon er den eneste løsningen. Det kan virke absurd å snakke om revolusjon i Norge. Men for oss virket det helt logisk og nødvendig.....

Les hele: En tur til psykologen kanskje?

Les også: Radikal logikk

....Islamistene har kynisk utnyttet mulighetene det vestlige samfunnet har gitt. Etter å ha blitt forfulgt av regimene i hjemlandet så de seg nødt til å søke tilflukt utenfor den muslimske verden. Her fant de raskt ut at det de først så for seg skulle være et midlertidig oppholdssted bød på overraskende muligheter til å rekruttere og bygge et nettverk. Det er ikke rent få islamistiske krigere som har blitt uteksaminert fra europeiske Koran-skoler....