Saturday, December 8, 2012

Arbeiderpartiet består av røvere

-Jeg har vært arbeider i over 40 år i dette samfunnet, nå er et ikke Ap mitt parti lenger. Hvorfor?

Det skriver Tor Halstvedt i en kronikk i Aftenposten.

Her er noe av det Halstvedt skriver:

- Partikadre går på kurs på Sørmarka for å lære å tale i en forsamling, de burde heller gå på kurs for å lære å lytte til hva arbeidsfolk har å si....

- Og hva med boligbygging? Her ligger kanskje Aps største svik. Det blir stadig flere folk i Norge, folk blir eldre, de skilles. Vi trenger masse leiligheter. I denne situasjonen lages det stadig flere fordyrende påbud som sammen med byråkratisk sommel, gjør at nye boliger blir mye dyrere, og det blir stadig større avstand mellom det antall boliger som trengs og det som bygges.....

- Arbeiderpartiet er overtatt av røvere, av oppkomlinger og karrierister som ikke har noe med arbeiderklassen å gjøre. Men vi "på gølvet" ønsker å få tilbake et arbeiderparti....

Les hele kronikken: Røvere ved kongens bord

Leserkommentar til Tor Halstvedts artikkel hos Document:

.....Man blir oppriktig glad over at få lese slikt på trykk i riksmedia, for det er en heller sjelden kost at en folkelig systemkritisk røst blir gjengitt i kronikks form. Desto mere tragisk er de momenter av eksempler på ignoranse, vanstyre og svik, som skribenten Tor Halstvedt nærmest harmdirrende bringer fram i lyset via Aftenpostens spalter. Man merker seg og fornemmer, at forfatteren er hjertevred og – uhyre sjelelig trist over utviklingen innen det «moderniserte» Arbeiderpartiet. - Kronikkforfatteren kunne naturligvis med fordel ha berørt ennu et par punkter vedrørende «dårenes kapittel» angående parti(u)vesenet av i dag; som masseinnvandringssyndromet og norske politikeres stormannsgalskapelige framferd på verdens syv hav og fem kontinenter, men da hadde vedkommende neppe fått inn sine andre høyest betimelige ord om Arbeiderpartiets gradvise forfall.....
-Pluto