Saturday, December 29, 2012

Davos-mennesker

Mikael Jalving har lest både Asle Toje og Johan Norberg og Fredrik Segerfeldts bok om migrasjon. Svenskene er på linje med Kristin Clemet: migrasjon er av det gode og kulturforskjeller er ikke avgjørende. De er representanter for en type liberalisme som forholder seg til frihet – i dette tilfelle bevegelsesfrihet – som omkostningsløs. Sosialister bruker opp andres penger. En bestemt type liberalere bruker opp andres frihet.
Om disse har Toje/Jalving slått ordet “Davos-mennesker”. De representerer en ny form for arroganse.

- Empirikeren Toje vinner over svenske liberalister