Monday, December 10, 2012

Røykskyen fra Helmut Schmidt

Aftenposten har tilbragt en dag med Torbjørn Jagland - han, som i følge Aftenposten, "er vår mann i Europa".

Ett av Jaglands mange møter var med den tidligere kansleren i Tyskland, Helmut Schmidt. Den tidligere tyske kansleren er 93 år, sitter i rullestol, og røyker ustanselig.

- Jeg hadde ikke klart tre kvarter til, forteller Jagland etterpå.

- Vi forsøkte å få ham til å slutte, i samsvar med Europarådets røykekonvensjon, men det var ikke aktuelt, sier Frøysnes.

La det være sagt - det er langt fra noen fornøyelse for ikke-røykere å måtte sniffe inn tobbakkslukt. At Jagland og halehenget hans fant det ubehagelig, skjønner jeg godt. Det var begrunnelsen som fikk meg til å le, og som faktisk er ganske så avslørende: Vi forsøkte å få ham til å slutte, i samsvar med Europarådets røykekonvensjon.

Hadde de i det minste reagert og uttalt seg som mennesker og ikke som paragrafroboter, kunne sympatien kommet dem til del. De kunne vel fortalt den tyske, gamle mannen at røyklukt gjorde dem uvel, de fikk hodepine, de var allergiske. Neida, det de kunne komme opp med var Europarådets røykekonvensjon.

Akkja.

Med lov skal landet bygges, med paragrafer skal folk oppdras og holdes i sjakk. Slik tenkes det hos mange, selv om det sjelden eller aldri sies høyt.

Unntaket er Jagland og Aftenposten.Thorbjørn Jagland og Aftenposten har skrevet om at Grunnloven må endres slik at minoritetene kan bedre beskyttes mot “grums” i folket. Man vet ikke hva folk kan finne på. (Jada, les gjerne det avsnittet en gang til!)

Også røykskyen til Helmut Schmidt kan trolig karakteriseres som et slags utidig "grums". For EU består av land som er i samsvar med tidsånden. Det er de rene og de plettfrie, og for ikke å snakke om de lydige, som er de ønskverdige. Horder av mennesker jobber hver dag i EU-systemet for at EU skal komme nærmere og nærmere utopia. At mange samtidig mister friheten som selvstendige individ og land mister selvråderetten, er bare en uheldig bivirkning de må lære seg å leve med. Selve prosjektet, det fantastiske EU, går foran alt annet.

Så kanskje var det ikke bare lukt- og sanseorganene som smertet på grunn av Schmidts røyksky. Kanskje påførte røykosen også en smerte for regulerings- og formyndermentaliteten hos Jagland & co? Den gamle mannen ga tydeligvis blaffen i røykekonvensjonen. Det må ha gjort vondt langt inn i sjelen.

Og hva med hagl funnet i den selvskutte fasanen? Finnes det virkelig ikke en eller annen konvensjon mot forargelige kruttrester i fasan?

Hvis ikke, har de nok en viktig jobb å gjøre i Europa.

Vår mann i Europa