Friday, December 14, 2012

NRK er ansvarlig hvis det blir sammenstøt i morgen


Det går ikke an av NRK å starte morgensendingen med at NDL og SIOE mener det vil bli borgerkrig i Norge i løpet av tre år. Det er skrekkpropganda og på linje med uttalelsene til folkene fra Sandnes, som lørdag vil demonstrere mot islamiseringen av Norge.

Det er Hans Rustad i Document som vil holde mediene, og særlig Nrk, ansvarlig hvis det utvikler seg til vold i Oslo i morgen.

NRK vet godt at dette skremmer folk, og det er da også meningen. Man pleier, som forsker Jupskås og andre gjerne gjør, å si at ekstremistene på begge fløyer speiler og driver hverandre. Men det spørs om ikke NRK i like høy grad er pådriver i konflikten, skriver Rustad.

Mediene bærer et ansvar når de passivt har akseptert at Blitz-miljøet bruker vold mot nynazister, selv når de samles til julebord. Godtar man politisk vold, krysser man en grense, uansett hvem det går ut over.

Les hele artikkelen her: Konfrontasjon