Friday, December 21, 2012

Tove Strand er ansvarlig for kvinneundertrykking

Professor i medisin Stig S Frøland, mener Oslo universitetssykehus overkjører pasientene til fordel for hijab på helsepersonell. Frølands synspunkt kan vanskelig motargumenteres. Det samme gjelder filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsens utspill: Å godta hijab er ikke solidaritet, men å undergrave likestilling mellom kjønnene. Hva skal Tove Strand viseadm. direktør for Oslo universitetssykehus og uttalt feminist svare?

....Frøland stiller spørsmål ved om det er naivitet som ligger til grunn for Oslo universitetssykehus holdning, eller om det er et utslag av ”moteriktig politisk konformitet” – eller kanskje begge deler?

Jeg heller til at det er begge deler. Har den tidligere Ap-statsråden og uttalte feministen Tove Strand satt seg inn i hva hijab verdimessig står for? Det tviler jeg på. Jeg heller mer til å tro på Ulrik Imtiaz Rolfsens oppfatninger i dagens kronikk i VG: å tillate hijab er misforstått solidaritet....

....Det er all grunn til å tro at dess mer hijaben brer om seg generelt i det offentlige rommet, jo sterkere blir motstanden mot dette undertrykkelsesplagget. Hijab skaper splittelse mellom muslimer og ikke-muslimer, plagget skaper mistenksomhet og mistillit. Plagget er anti-fellesskap og islams fremste maktsymbol i gatene og våre institusjoner....

Les hele: Moteriktig politisk konformitet?