Monday, December 10, 2012

Fredsprisen til EU er absurd

Når du har fått nok av Jagland, Gro Harlem-Brundtland og diverse Høyrefolks nesegruse beundring for EU som i dag fikk fredsprisen, les da heller kronikken Når en fredspris oppleves som en hån

Her er et lite utdrag:

...Å gi fredsprisen til noe som fortoner seg som et rendyrka markedsliberalt prosjekt, som flytter makt nedenfra og opp, og fra nasjonalstater til det overnasjonale EU, virker for noen av oss absurd. For Thorbjørn Jagland er det logisk. Det er dette han har drømt om siden han var en av dem som tapte folkeavstemninga i Norge i 1994.

Noen (som Jan Tore Sanner i Høyre) synes å mene at EU nettopp i disse tider fortjener en fredspris, nærmest som en oppmuntring. Ja – en oppmuntring til å gå videre langs den veien som Høyre i Norge allerede applauderer. Det er også logisk.....

......Bidrar ikke framtredende EU-land til å forsyne det som måtte finnes av krigsmakter, opprørsgrupper og andre krigførende med våpen av alle slag? EU og EU-land står for 32 prosent av all våpeneksport i verden. Protesterer EU? Nei, tvert imot; dette er en «vekstbransje». Ja, Norge har masse svin på skauen, men Norge har ikke fått fredsprisen.....

......EU-landenes samla militærbudsjetter er tre ganger så høyt som Kinas. I Lisboatrakteten pålegges landene militær opprustning. I EUs kuttkrav til statsbudsjettet i Hellas var en eneste sektor unntatt – militærvesenet. EU-land holder seg med atomvåpen. Prøver EU å gjøre noe med det? Overhodet ikke.