Wednesday, March 21, 2012

Aftenposten har blitt en avis for ekstremister

Aftenposten mister trofaste abonnenter. Avisens ytterliggående holdninger oppleves som så ekstreme at folk rett og slett ikke kjenner seg igjen. Noen ser endog synspunktene til enkelte av avisens medarbeidere som en fornærmelse av folks intellekt.

"...- Aftenposten er en avis, som i dag fremstår som et ganske så ekstremt organ, når man leser ledere og kommentatorer, og da ikke minst ideologiskinspirert kampanjejournalistikk, som eksempelvis det Inger Anne Olsen promoterer. Den utmerkede kommentatoren og skribenten; Buddy Ogilvy, skrev her forleden dag i en kommentar på Aftenpostens nettsider, at han hadde sagt opp sitt abonnement, etter å ha vært fast leser gjennom 40 år. Buddys begrunnelse var bl.a. dette; «...Olsens artikler er en fornærmelse mot tenkende mennesker».

Vel, undertegnede har gjordt det samme, ut ifra de samme kriterier. Et tap nostalgisk sett - da man har lest Aftenposten siden 12-års alder, men så definitivt et nødvendig protesterende tiltak i dag, og ikke minst, for at beholde egen sjels- og sinnsro i en tid, hvor sannhet, objektivitet (upartiskhet) og redelighet ei lenger er førende journalistiske egenskaper for en prinsipiell, balansert og nøytral samfunnsopplysning hva angår nyhetsreportasjer og bakgrunnsstoff. Aftenpostens stolte policy fra forna dager; «Bakgrunn for egne meninger» - er ikke lenger basert våre folkelige meninger, men deres egne absolutte- og selvbestaltede sådanne, som skal påtvinges (indoktrineres) oss lesere gjennom annenhver setning. Samforstand og samhørighet eksisterer derfor ikke lenger i noen stor grad mellom Aftenpostens mange lesere og avisens sterkt tendensiøse journalistiske meningsbærere. Den kulturradikale journalistelite i Aftenposten står nu for tiden ekstremt langt unna folk flest sine tanker og refleksjoner. Med andre ord; en totalt forskjellig virkelighetsoppfatning i viktige og vektige samfunnsspørsmål, hva gjelder den brennbare tid vi nå er inne i...."
-Pluto

Leserkommentar til artikkelen Selvoppfyllende profetier.

No comments:

Post a Comment