Friday, March 30, 2012

Har du lyst til å vite hvordan de forsøker å lure deg?

Venstres Trine Skei Grande har forsøkt, Dagsavisens Arne Strand likeså og i dag er det Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) ved Jon Ole Martinsen og Antirasistisk senter (ARS) ved Kari Helene Partapuoli sin tur til å gjenta det glade budskap:

Norsk asylpolikk er bare for streng, altså. Og på autopilot følger den nå så kjente uttalelsen: Norsk asylpolitikk er blant de mest restriktive i Europa.

...Norge har fortsatt ikke den mest restriktive asylpolitikken i Europa – vi har en av de mest liberale av slagsen og har i noen år innvilget flere asylsøknader per innbyggere enn noe annet europeisk land. I forhold til folketall innvilger Norge opphold til ca. 7 ganger flere asylsøkere enn gjennomsnittet i EU....

...De statsstøttede pressgruppene for en liberalisering av norsk asylpolitikk utviser en stadig mer påfallende motvilje mot å forholde seg til faktuelle opplysninger, og foretrekker tilsynelatende å fremme feilaktige påstander i håp om at de blir oppfattet som sanne. I virkeligheten er det så enkelt som at enten gjør de det bevisst for å villede omgivelsene eller så har de ikke peiling på hva de snakker om – og bør derfor vurdere å tie stille til de har satt seg bedre inn i saken....

Så her har vi altså å gjøre med Venstres Trine Skei Grande, Dagsavisens Arne Strand, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og ikke minst - Antirasistisk senter (ARS). Les hele artikkelen for å få en bedre forståelse for hvordan de forsøker å påvirke deg:
Nei, det blir ikke sannere av å gjentas

No comments:

Post a Comment